Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1

Vrsta: 
Obični dokument u PDF-u
Sektor: 
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti