«Zagrebinspekt» d.o.o. Mostar – Ispitni laboratorij

Adresa: 
Rudarska 247,88000 Mostar
Telefon: 
036/334-280
Fax: 
036/334-280
Kontakt osoba: 
Nikica Zovko
Scoup akreditacije : 
Mjerenje okolinske buke