Upravitelji

Naziv Odgovorno lice Adresa Telefon Broj certifikata Datum izdavanja rješenja i rok važenja E-mail i web adrese
"EPISMONT" d.o.o. Sarajevo Nusret Pršeš Esada Pašalića br.10 +387(0)33 458-196 05/03-23-15956-2/17 02.02.2018
02.02.2022
epismont@gmail.com
"FIDGES-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Elvedin Komar Geteova br.12 +387(0)33 712-700 05/03-23-11551-2/17 01.02.2018
01.02.2022
info@fidges-up.com
http://www.fidges-up.com
"HETIG" d.d. Sarajevo Suad Alić Trg međunarodnog prijateljstva br.11 +387(0)33 768-305 05/03-23-15715-2/17 02.02.2018
02.02.2022
hetig@bih.net.ba
http://www.hetig.co.ba/
"HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo Vedad Kajanija Muhameda ef. Pandže br.15 +387(0)33 813-531 05/03-23-12093-2/17 29.01.2018
29.01.2022
hidromontaza_upravitelj@yahoo.com
"JOBING" d.o.o. Sarajevo Sanela Alibegović Grada Kalgarija br.3 +387(0)33 464-545 05/03-23-14387-2/17 30.01.2018
30.01.2022
jobing@bih.net.ba
http://www.jobing.ba/
"METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Hajrudin Oruč Antuna Branka Šimića br.2a +387(0)33 661-912 05/03-23-16276/17 31.01.2018
31.01.2022
metalexport@bih.net.ba
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Senad Krajina Ćemaluša br.6 +387(0)33 222-737 05/03-23-16017-2/17 02.02.2018
02.02.2022
kontakt@oki.ba
http://www.oki.ba/
"SARAJEVOSTAN" d.o.o Sarajevo Fuad Haskić Džemala Bijedića br.147 +387(0)33 276-690 05/03-23-12292-2/17 27.12.2017
27.12.2021
sastan@sarajevostan.com.ba
http://www.sarajevostan.com.ba/
"STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo Žgalj Sifet Augusta Brauna br.4/IX +387(0)33 442-015 05/03-23-17048/17 22.01.2018
22.01.2022
info@szz.ba
http://www.szz.ba/
"TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo Hasib Fakić Francuske Revolucije br.99 +387(0)33 429-585 05/03-23-13790-2/17 22.01.2018
22.01.2022
tip-top.doo@live.com