Upravitelji

Naziv Odgovorno lice Adresa Telefon Broj certifikata Datum izdavanja rješenja i rok važenja E-mail i web adrese
"EPISMONT" d.o.o. Sarajevo Nusret Pršeš Esada Pašalića br.10 +387(0)33 458-196 05/03-23-19541-4/15 11.09.2015
11.09.2017
epismont@gmail.com
"FAMOS GRADNJA" d.d. Sarajevo Zorlak Arijana 6. april br.3 +387(0)33 514-001 05/03-23-20274-7/15 11.09.2015
11.09.2017
famos_gradnja@yahoo.com
"FIDGES-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Dražen Ljiljanić Geteova br.12 +387(0)33 712-700 05/03-23-7293-7/15 14.08.2015
14.08.2017
info@fidges-up.com
http://www.fidges-up.com
"HETIG" d.d. Sarajevo Suad Alić Trg međunarodnog prijateljstva br.11 +387(0)33 768-305 05/03-23-19351-7/15 11.09.2015
11.09.2017
hetig@bih.net.ba
http://www.hetig.co.ba/
"HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo Vedad Kajanija Muhameda ef. Pandže br.15 +387(0)33 813-531 05/03-23-20125-10/15 11.09.2015
11.09.2017
hidromontaza_upravitelj@yahoo.com
"IMPORTANNE" d.o.o. Sarajevo Elma Čaušević Zmaja od Bosne br.7 +387(0)33 266-295 27/03-23-1776-8/16 11.04.2016
11.04.2018
"JOBING" d.o.o. Sarajevo Sanela Alibegović Grada Kalgarija br.3 +387(0)33 464-545 05/03-23-21348-7/15 02.10.2015
02.10.2017
jobing@bih.net.ba
http://www.jobing.ba/
"METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Hajrudin Oruč Antuna Branka Šimića br.2a +387(0)33 661-912 05/03-23-15147-7/16 22.02.2016
22.02.2018
metalexport@bih.net.ba
"NOVI STANDARD" d.o.o. Sarajevo Emir Suljević Merhemića Trg bb +387(0)62 871-777 05/03-23-14132-12/15 27.01.2016
27.01.2018
novistandard@hotmail.com
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo Senad Krajina Ćemaluša br.6 +387(0)33 222-737 05/03-23-20465-8/15 11.09.2015
11.09.2017
kontakt@oki.ba
http://www.oki.ba/
"SARAJEVOSTAN" d.o.o Sarajevo Fuad Haskić Kolodvorska br.12 +387(0)33 276-690 05/03-23-12292-2/17 27.12.2017
27.12.2021
sastan@sarajevostan.com.ba
http://www.sarajevostan.com.ba/
"STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo Šemsija Alibegović Augusta Brauna br.4/IX +387(0)33 442-015 05/03-23-20853-6/15 11.09.2015
11.09.2017
info@szz.ba
http://www.szz.ba/
"TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo Hasib Fakić Francuske Revolucije br.99 +387(0)33 429-585 05/03-23-18725-7/15 11.09.2015
11.09.2017
tip-top.doo@live.com