"SPOJLER" D.O.O. ILIDŽA

Naziv operatora: 
"SPOJLER" D.O.O. ILIDŽA
Adresa operatora: 
Rakovička cesta 158 Ilidža
Telefon operatora: 
062 546-498
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-5801/15
Datum izdavanja rješenja: 
06.10.2015
Vrste otpada: 
16 01 03 stare gume
16 01 04* napuštena vozila
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 17 metali sa sadržajem željeza
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 20 staklo
16 06 01* olovne baterije
Dozvola važi do : 
06.10.2020
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada