Nevladine organizacije

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail Web adresa Predsjednik Kontakt osoba Polje djelovanja
Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Obala Kulina bana 5/2 033/227-766 033/203-906 http://www.energis.ba/ Hamid Mehinović
Centar za okolišno održivi razvoj Stjepana Tomića 1a, 71000 Sarajevo 033 212 466 033 212 466 http://www.coor.ba/ Zaštita okoliša, edukacija po pitanju okoliša
Centar za okolišno održivi razvoj COOR S.Tomića 1 033/207-949 033/207-949 Sanda Midžić
CEPRES – Centar za ekologiju i prirodne resurse PMF Univerzitet u Sarajevu Zmaja od Bosne 33-35 033/649-196 033/649 196 Prof.dr.sci. Sulejman Redžić
Eko BiH – sekcija gljivara Zmaja od Bosne 33/VI, Sarajevo 033/ 250- 497 033/649-359
Eko BiH – studentska sekcija Zmaja od Bosne 033/250-489
Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica Augusta Brauna 10 033/207-107 Enver Velić
Ferijalni savez Sarajevo Skenderija 18 033/208-910 033/555-590 Ahmed Halilović
Fondeko Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo 033/211-354 033/211-354 Halida Vuković Halida Vuković
Munika Hadžići Igmanska 87, Hadžići 033/418-947 033/421-675 Safet Zolotić – tel. 421-289 (Hadžići),
Ornitološko društvo “Naše ptice” Semira Frašte 6/14 033 453 158 http://www.ptice.ba/ Dražen Kotrošan Dražen Kotrošan proučavanje i zaštita ptica i njihovih staništa, popularizacija ornitologije i posmatranja ptica u BiH
Planinarski savez Kantona Sarajevo Vladimira Skarića br. 2 033/208-411 Nurudin Lokmić
Planinarsko društvo "Bjelašnica" Zelenih beretki 15 Sarajevo 033/535-371 033/535-371 Nenad Bojić Svjetlana Kranberger
Pokret gorana Sarajevo Čemaluša br.1, Sarajevo 033/207 084 033/207 084 Osman Delić Izudin Hadžić Zaštita okoliša
Savez lovačkih organizacija BiH Petrarkijina br.24, Sarajevo 033/ 668- 209 033/442-019 Vukica Alija Kenan Voloder
Udruženje "Behart" Hamze Orlovića 5 033/644-233 033/644-233 Mirsad Bečirbašić
Udruženje Dječiji i omladinski centar "Dio srca" Bolnička 31/II 033/236-136 033/236-136 Samira Katica-Arnautović Samira Katica-Arnautović
Udruženje građana "Društvo za proučavanje zemljišta/tla u BiH" Dolina 6 033/221-780 033/268-261
Udruženje građana Centar za okolišno održivi razvoj "COOR" Stjepana Tomića 1 033/212-466 033/212-467 Dragana Selmanagić
Udruženje inženjera i tehničara hortikulture BiH Eko centar KS Patriotske lige 58 033/560-576 033/560-576 Mufik Muslić