REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03, 72/09 i 92/17)

* kod odabira koristi opciju "i"
Naslov Adresa Telefon Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
KJKP "Rad" Sarajevo Paromlinska 57 Sarajevo
Adema Buće 556 Sarajevo
033 658-038 05-23-6339/19
12.06.2020
12.06.2025 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, transport otpada, odlaganje komunalnog otpada, transport reciklabilnog otpada http://www.rad.com.ba
jkpradsa@bih.net.ba
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 38 Sarajevo
Groblje Vlakovo Vlakovo bb Ilidža
033 535-170 05-23-15566/19
17.02.2020
17.02.2025 prikupljanje, transport otpada, odlaganje otpada http://www.pokop.ba
kjkp_pokop@bih.net.ba
"AHSUN - sirovinacomerc" d.o.o. Ilijaš Bosanski put 215
Ilijaš
033 400-298 05-23-7013/19
25.10.2019
25.10.2024 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.ahsun.co.ba
ahsun@bih.net.ba
"A&D" D.O.O. SARAJEVO Hadžići
Ul. 6. marta 82 (u krugu TRZ Hadžići)
033 943-301 05-23-17389/19
04.12.2019
04.12.2024 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada
info@ad-bh.com
"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO Vogošća
Igmanska 36 Vogošća
033 580-270 05-23-6901/19
01.07.2019
01.07.2024 http://www.cibosbh.ba
office@cibosbh.ba
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo Hifzi Bjelevca 15
Sarajevo
05-23-15012/18
19.12.2018
19.12.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, manipulacija, transport otpada
"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO Džemala Bijedića 144
Sarajevo
033 580-270 05-23-11489/18
19.12.2018
19.12.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, manipulacija, transport otpada http://www.cibosbh.ba
office@cibosbh.ba
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ" Kranjčevićeva 12
Sarajevo
033 285-100 05-23-9488/18
19.10.2018
19.10.2023 tretman infektivnog medicinskog otpada http://www.obs.ba
hospital@obs.ba
"AIDA -COMMERCE" D.O.O. SARAJEVO Pijačna 5 Ilidža
033 638-467 05-23-1477/18
29.06.2018
29.06.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.aidacommerce.ba
aidacommerce@bih.net.ba
"INOS-TRADE" D.O.O. SARAJEVO Alojza Benca 10 Sarajevo
033 716-805 05-23-9357/16
28.10.2016
28.10.2021 privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada
"BOSNAPLAST" D.O.O. SARAJEVO Safeta Zajke 61 Sarajevo
033 450-517 05-23-2933/11, 05-23-9408/16
13.05.2011, 23.09.2016
23.09.2021 privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.bosnaplast.ba
bosnaplast@yahoo.com
"MAKBEL-TRADE" D.O.O. SARAJEVO Džemala Bijedića 162 Sarajevo
033 769-200 05-23-2376/11, 05-23-9337/16
08.04.2011, 16.09.2016
16.09.2021 privremeno skladištenje, manipulacija, transport otpada, fizički tretman (reciklaža guma)
"HAREX" D.O.O. SARAJEVO Kurta Schorka 3 Sarajevo
033 760-040 05-23-18482/15, 05-19-1196/21
25.03.2016, 26.02.2021
26.02.2024 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO Bolnička 25 Sarajevo
033 298-341 05-23-3544/15, ¸05-19-2539/21
25.03.2016, 04.06.2021
04.06.2026 tretman infektivnog medicinskog otpada
"SPOJLER" D.O.O. ILIDŽA Rakovička cesta 158 Ilidža
062 546-498 05-23-5801/15 , 05-19-10276/20
06.10.2015, 28.09.2020
28.09.2025 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada
"EKOMETAL" D.O.O. SARAJEVO Safeta Zajke bb Sarajevo
033 631-188 05-23-30144/14 , 05-19-12252/20
21.05.2015, 26.10.2020
26.10.2025 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada
"BH RECYCLING" D.O.O. SARAJEVO Bjelašnička bb Pazarić Hadžići
033 428-440 05-23-23317/14 , 05-23-15972/19
15.01.2015, 09.12.2019
09.12.2024 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://bhrecycling.ba
«MELTAL» D.O.O. SARAJEVO Bosanski put 215
Ilijaš
033 428-960 05-23-24036/12 , 05-23-12649/17
23.10.2012, 23.10.2017
23.10.2022 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.meltal.si
meltal@bih.net.ba
TRGOSIROVINA D.O.O. SARAJEVO Halilovići br.9
Sarajevo
033 466-401 05-23-7049/13 , 05-23-12746/18
20.11.2013, 05.11.2018
05.11.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.trgosirovinadoo.com
sirovina@bih.net.ba
PAPIR SERVIS» D.O.O. SARAJEVO Halilovići br. 8
Sarajevo
033 546-270 05-23-5053/13, 05-23-5464/18
25.06.2013, 30.05.2018
30.05.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada