IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
ZDRAVSTVENA USTANOVA - POLIKLINIKA «MIMO MEDICAL» Azize Šaćirbegović 80 Sarajevo 05-23-6975/12 10.09.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «KENZZO» Bolnička br. 9 Sarajevo 05-23-23318/12 10.08.2012
POLIVALENTNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR DŽUBUR» Ul. Dobrinjska br. 161 Sarajevo 05-23-23152/12 08.08.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR HUSKIĆ» Grbavička br 30 Sarajevo 05-23-23157/12 08.08.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «KUNDUKLIJA dr JASMINKA» Bulevar Branilaca Dobrinje bb Sarajevo 05-23-23151/12 08.08.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. ELMA MUŠANOVIĆ-HOJKURIĆ» Paromlinska 40 Sarajevo 05-23-23156/12 08.08.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SADA» Hamdije Kreševljakovića 61 Sarajevo 05-23-7801/12 08.08.2012
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU Bolnička 4a Sarajevo 05-23-18095/12 08.08.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TOPALOVIĆ dr FIKRETA» Ferhadija 10/a Sarajevo 05-23-23151/12 08.08.2012
APOTEKA «UNA LIJEK» Envera Šehovića 8 Sarajevo 05-23-6984 /12 08.08.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «JELEČ-ISLAMOVIĆ» Paromlinska 34 Sarajevo 05-23-7749/12 01.08.2012
INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR MAČKIĆ» Grbavička 52-54 Sarajevo 05-23-2794/12 16.05.2012
PLAVA POLIKLINIKA TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti br.28 Sarajevo 05-23-3604 /12 16.05.2012
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA «SUNCE-AGRAM» SARAJEVO Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo 05-23-2733/12 20.04.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PIROVIĆ» Sime Milutinovića 4 Sarajevo 05-23-3102/12 20.04.2012
KANTONALNA JAVNA USTANOVA «GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-678/12 16.04.2012
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «BIČAKČIĆ» Titova 7 Sarajevo 05-23-178/12 25.01.2012
APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA» Dr. Mustafe Pintola bb Sarajevo 05-23-13458/11 12.12.2011
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ISLAMOVIĆ DR. NERIM» Alifakovac 5 Sarajevo 05-23-12711/11 01.12.2011
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PDS ESTETICA DENTIS» Bistrik 15 Sarajevo 05-23-12938/11 29.11.2011
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Patriotske lige 36 Sarajevo 05-23-25540/11 28.10.2011
POLIKLINIKA «SVJETLOST» Dr.Mustafe Pintola 23 Sarajevo 05-23-24757/11 09.09.2011
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO Bolnička 25 Sarajevo 05-23-8671/11 22.07.2011
POLIKLINIKA «CLARUS» Skenderija 24 Sarajevo 05-23-3399/11 20.07.2011
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. BEGLUK» Tekija čikma 9 Sarajevo 05-23-6182/11 18.07.2011
KJP «VETERINARSKA STANICA» D.O.O. Nikole Šopa 41 Sarajevo 05-23-1257/11 15.07.2011
POLIKLINIKA «MEDICUS» Husrefa Redžića 11 Sarajevo 05-23-4732/11 20.06.2011
POLIKLINIKA «DR. HADŽIOMEROVIĆ» M. Tita 2 Sarajevo 05-23-3597/11 24.05.2011
OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-25553/10 18.05.2011
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO Josipa Vancaša 1 Sarajevo 05-23-1967/11 11.03.2011
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Dr. Mustafe Pintola broj 1 Ilidža 05-23-14025/10 25.02.2011
DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova 11 Sarajevo 05-23-3528/11 22.02.2011
PZU «E STYLE» Dobojska 16 a Sarajevo 05-23-3528/11 22.02.2011
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-461/11 19.01.2011
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO Patriotske lige 36 Sarajevo 05-23-315/11 19.01.2011
POLIKLINIKA «DR BOROVAC» Tepebašina 4 Sarajevo 05-23-643/11 19.01.2011
ZAVOD MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 2 Sarajevo 05-23-198/11 14.01.2011
EUROFARM CENTAR Butmirska cesta 14 Ilidža 05-23-151/11 14.01.2011
ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO Bolnička 25 Sarajevo 05-23-7372/10 07.01.2011
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-1478/10 05.01.2011
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb