IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PZU APOTEKA «DELFIN» Bulevar Meše Selimovića br.2 Sarajevo 05-23-22670/18 25.05.2018
PZU APOTEKA «FAMILY» Iza Hrida br. 16 Sarajevo 05-23-28735/15 03.11.2015
PZU APOTEKA «MIMA» Željeznička br.4 Pazarić Hadžići 05-23-6042/13 18.03.2013
PZU APOTEKA «PHARMAMED» PC 96 FIS VITEZ Vitez 05-23-27414/12 08.11.2012
PZU APOTEKA „AL HANA“ Ejuba Sarajkića bb Ilidža 05-23-32831/17 24.11.2017
PZU APOTEKA „DUOPHARM“ Mrakovo bb Sarajevo 05-23-28098/17 18.10.2017
PZU Apoteka „G-Pharm“ Brezanska 12 Sarajevo 05-23-36120/16 02.10.2017
PZU APOTEKA „ZAMBAK“ Trg ZAVNOBIH-a 21 Sarajevo 05-23-23249/17 02.08.2017
PZU OČNA POLIKLINIKA „DR. SEFIĆ“ Ferhadija 5 Sarajevo 05-23-18761/17 13.06.2017
PZU Poliklinika "BIOHEM" Antuna Branska Šimića 6 Sarajevo 05-23-38215/18 17.10.2019
PZU Poliklinika "MOJA KLINIKA" Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-43259/19 13.12.2019
PZU POLIKLINIKA BIH Medicinski laboratorij Stupska 1F Ilidža 05-23-30815/18 05.12.2018
PZU POLIKLINIKA I DNEVNA BOLNICA „DR AL-TAWIL“ Zmaja od Bosne 7/III Sarajevo 05-23-995/17 17.01.2017
PZU POLIKLINIKA OXY Dobrinjske bolnice br. 16 Sarajevo 05-23-21940/18 01.06.2018
PZU POLIKLINIKA „BIČAKČIĆ“ Titova 7 Sarajevo 05-23-24727/17 04.08.2017
PZU POLIKLINIKA „BOSANES“ Azize Šaćirbegović 16 Sarajevo 05-23-2987/17 23.03.2017
PZU POLIKLINIKA „DENTAL CENTAR MARKOVIĆ“ Dr. Silve Rizvanbegović br.16 Ilidža 05-23-23217/17 02.08.2017
PZU POLIKLINIKA „RDC“ Azize Šaćirbegović bb Hrasno II Sarajevo 05-23-6952/17 26.04.2017
PZU POLIKLINIKA „SARA-VITA“ Zmaja od Bosne 7 Sarajevo 05-23-20337/17 01.08.2017
PZU SPECIJALNA BOLNICA „DR. SOLAKOVIĆ“ Krivajska br. 1 Sarajevo 05-23-24102/18 28.06.2018
PZU „ALEA DR. KANDIĆ“ Avdage Šahinagića br.3 Sarajevo 05-23-6088/17 02.03.2017
PZU „APOTEKA AVICENA“ VISOKO Ogranci „Stup“, „Hrasno“ i „“ Branilaca 41 Visoko 05-23-29038/17 16.03.2018
PZU „EUROFARM CENTAR“- POLIKLINIKA Butmirska cesta 10 Ilidža 05-23-19105/17 03.08.2017
PZU „MGM APOTEKE“ KAKANJ Alije Izetbegovića 63 Sarajevo 05-23-23431/17 06.09.2017
PZU „NEW LIFE-NOVI VID“ Lepenička 1 Ilidža 05-23-24811/17 04.08.2017
PZU „PLAVA POLIKLINIKA“ TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti 28 Sarajevo 05-23-1962/18 30.01.2018
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOLOGIJU DR FAHRIJA GANIĆ Hakije Kulenovića 32 Sarajevo 05-23-12655/17 26.04.2017
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA OČNE BOLESTI „DR. EL - HALABI“ Vinka Šamarlića br. 7 71210 Ilidža 05-23-20109/17 19.06.2017
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „PROF. DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ-STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2/B-I Sarajevo 05-23-20373/17 18.12.2017
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „VITA“ Skendera Kulenovića Vogošća 05-23-17546/17 25.05.2017
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „GYNOMEDICAL“ Džemala Bijedića 43 Sarajevo 05-23-108/18 05.02.2018
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „PROF. DR. FAHRUDIN SMAJLOVIĆ“ Kemal Begova 19 Sarajevo 05-23-18881/17 29.05.2017
SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "D2 DENTAL" Ul buka br. 3 Sarajevo 05-23-19187/17 06.09.2018
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. BEGLUK» Tekija čikma 9 Sarajevo 05-23-6182/11 18.07.2011
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Bolnička 4a Sarajevo 05-23-17472/15 28.07.2015
UNIVERZITETA U SARAJEVU Gradačačka 29b Sarajevo 05-23-15831/14 21.11.2014
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "DRUGI DOM" Muhidina Čomage 26 Vogošća 05-23-33702/18 05.12.2018
Ustanova socijalne zaštite "PARK" Vogošća Gornja Jošanica II/1 Vogošća 05-23-33660/19 23.10.2019
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE D369„DOM SENTIVO“ Velika Aleja 18a Ilidža 05-23-20261/18 27.04.2018
VL. DR ZINAIDA HARAČIĆ Olimpijska 4 Sarajevo 05-23-7654/14 28.04.2014
ZA ORTODONCIJU „DENTAL STUDIO“ Hamdije Kreševljakovića 61 Sarajevo 05-23-16946/17 18.12.2017
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-1478/10 05.01.2011
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Dr. Mustafe Pintola broj 1 Ilidža 05-23-14025/10 25.02.2011
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU F BIH Čekaluša 86 Sarajevo 05-23-18241/17 04.09.2017
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA Kobilja Glava br. 22/II Vogošća 05-23-15937/14 18.11.2014
ZDRAVSTVENA USTANOVA „POLIKLINIKA MESIHOVIĆ“ Kaptol 24 Sarajevo 05-23-12024/17 31.03.2017
ZU APOTEKA „ZENI-LIJEK“ Travnička cesta 50 Sarajevo 05-23-29188/17 18.12.2017
ZU EUROVITA PHARMACIA Braće Fejića 50 Mostar 05-23-15559/17 21.04.2017
«ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE USLUGE» Mr.sci.dr. Ferida Huković-Čengić Ćemaluša br.6 Sarajevo 05-23-20621/15 01.09.2015
“DR LAMIJA ŠEHERIJA-SELESKOVIĆ” PRIVATNA APOTEKA “LOTUS” Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-5994/15 15.05.2015