IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DEMIROVIĆ DR. HARIS“ Mehmeda Spahe 24 Sarajevo 05-23-4585/17 21.02.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA - M“ Ul. Hadželi 98 Hadžići 05-23-17175/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA F“ Tešanjska 1 Sarajevo 05-23-35978/17 29.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA LAN“ Nedima Filipovića 4D Sarajevo 05-23-30241/17 14.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA S“ Branilaca Sarajeva br. 12 Sarajevo 05-23-5730/17 23.02.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL DR. M. ĆATIĆ“ Bulevar Meše Selimovića 2b Sarajevo 05-23-26216/17 05.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DOCTOR SMILE“ Trg ZAVNOBIH-a br. 32 Sarajevo 05-23-34835/17 18.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR HADŽIALAGIĆ“ Hadželi 161 Hadžići 05-23-17409/17 28.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. AGIĆ“ Herceg Stjepana 4 Sarajevo 05-23-20785/17 14.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ADILOVIĆ“ Rustempašina 98 Ilidža 05-23-35220/17 18.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. EDIN BUKVA“ Skenderija 27 Sarajevo 05-23-16866/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. KHECHAN LOUAY“ Adema Buće 3 Sarajevo 05-23-26253/17 18.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. PAČARIZ“ Nedima Filipovića 8 Sarajevo 05-23-11985/17 12.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. SANDRA BIZOVIĆ“ M.P. Sokolovića do br.4 Sarajevo 05-23-22245/17 27.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ŽUJO DENTAL STUDIO“ Aleja Bosne Srebrene 16 Sarajevo 05-23-12625/17 26.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN“ Ul. Braće Begić br. 3 Sarajevo 05-23-17820/17 14.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „GUSINJAC“ Adema Buće 82 Sarajevo 05-23-21231/17 16.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „HELIODENT“ Mala aleja 6 Ilidža 05-23-34107/17 20.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „KLANČEVIĆ DR. MIRZA“ Azize Šaćirbegović bb TC II P6 Sarajevo 05-23-10923/17 27.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „KULENOVIĆ DR SENAD“ Višnjik br. 47 Sarajevo 05-23-17466/17 25.05.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „MAGLIĆ“ Vilsonovo šetalište br.2 Sarajevo 05-23-11181/17 07.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „MISVAK“ Trg ZAVNOBiH-a 32 Sarajevo 05-23-12108/17 31.03.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „OMEROVIĆ DR. MUBINA“ Bosanski put bb Sarajevo 05-23-27336/17 15.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PIROVIĆ 2“ Zmaja od Bosne 34 Sarajevo 05-23-20598/18 03.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „POLIDENT“ Jošanička 33 71320 Vogošća 05-23-20170/17 07.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PRIM. DR ASOTIĆ ESAD“ Ivana Brkića 32 71210 Ilidža 05-23-11483/17 27.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PRO DENT“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-25424/17 10.08.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „REDŽEPAGIĆ“ Čekaluša 80 Sarajevo 05-23-4002/18 13.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „RICA“ Kaptol 5/I Sarajevo 05-23-21324/17 19.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „SMILE ART“ Akifa Šeremeta 28 Sarajevo 05-23-21425/17 20.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „VRANIĆ“ Bulevar branilaca Dobrinje bb Sarajevo 05-23-788/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«DR. DENIS MALIĆEVIĆ» Ul. Osik 15Osijek – Ilidža 05-23-11928 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«LJALJEVIĆ DR NEDŽAD» Logavina 60 Sarajevo 05-23-11987/16 12.05.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA SA ORTODONSKIM LABORATORIJEM „DENTAL ORTODONT CENTAR DR. BANDIĆ“ Antuna Branka Šimića br.2 Sarajevo 05-23-27657/17 19.09.2017
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ «PROLAB» Nikole Kolumbića Šake do br. 22 Ilidža 05-23-18165/17 22.06.2017
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ "ČAROVAC LAB" Branislava Nušića 164 Sarajevo 05-23-29341/18 06.09.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ „PROLAB CENTAR“ Reisa Džemaludina Čauševića br.2 Sarajevo 05-23-36872/17 26.01.2018
PRIVATNI MIKROBIOLOŠKO-PARAZITOLOŠKI LABORATORIJ Branilaca Sarajeva 16 Sarajevo 05-23-32571/18 05.12.2018
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „IRIS DENT“ Akifa Šeremeta 28 Sarajevo 05-23-23452/17 05.09.2017
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „SALAKOVIĆ“ Hasana Sušića do br. 7 Sarajevo 05-23-34987/17 24.01.2018
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-461/11 19.01.2011
PSO SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM „SARADENT DENTAL CLINIC“ Ul. Kromolj bb Sarajevo 05-23-14309/17 12.04.2017
PZU EUROPHARM BUGOJNO OGRANAK PHARM SARAJEVO Trg Barcelone 3 Sarajevo 05-23-26050/17 04.09.2017
PZU ZAVOD ZA GINEKOLOGIJU PERINATOLOGIJU PREVENCIJU I LIJEČENJE NEPLODNOSTI MEHMEDBAŠIĆ“ Grbavička 6a Sarajevo 05-23-20563/17 09.06.2017
PZU APOTEKA „ALEXANDRIA“ Nahorevska 173A Sarajevo 05-23-4188/17 14.04.2017
PZU APOTEKA „DIVA MEDICA“ GORAŽDE OGRANAK SOUKBUNAR Pećina 1 Sarajevo 05-23-30878/17 20.11.2017
PZU APOTEKA „VITAPHARM“ Barska 40-42 Ilidža 05-23-29584/17 13.11.2017
PZU APOTEKA "FAMILY" Kemala Kapetanovića bb Sarajevo 05-23-37748/18 21.11.2018
PZU APOTEKA DINA Bulevar Meše Selimovića bb Sarajevo 05-23-26525/17 05.09.2017
PZU APOTEKA PHARMACY 4 YOU Ivana Franje Jukića 6 sarajevo 05-23-26072/19 29.07.2019