IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PZU „NEW LIFE-NOVI VID“ Lepenička 1 Ilidža 05-23-24811/17 04.08.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PRO DENT“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-25424/17 10.08.2017
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU F BIH Čekaluša 86 Sarajevo 05-23-18241/17 04.09.2017
PZU EUROPHARM BUGOJNO OGRANAK PHARM SARAJEVO Trg Barcelone 3 Sarajevo 05-23-26050/17 04.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL DR. M. ĆATIĆ“ Bulevar Meše Selimovića 2b Sarajevo 05-23-26216/17 05.09.2017
PZU APOTEKA DINA Bulevar Meše Selimovića bb Sarajevo 05-23-26525/17 05.09.2017
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „IRIS DENT“ Akifa Šeremeta 28 Sarajevo 05-23-23452/17 05.09.2017
PZU „MGM APOTEKE“ KAKANJ Alije Izetbegovića 63 Sarajevo 05-23-23431/17 06.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. AIDA H. KALJANAC“ Stupska bb Ilidža 05-23-25188/17 08.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „OMEROVIĆ DR. MUBINA“ Bosanski put bb Sarajevo 05-23-27336/17 15.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. KHECHAN LOUAY“ Adema Buće 3 Sarajevo 05-23-26253/17 18.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA SA ORTODONSKIM LABORATORIJEM „DENTAL ORTODONT CENTAR DR. BANDIĆ“ Antuna Branka Šimića br.2 Sarajevo 05-23-27657/17 19.09.2017
PZU Apoteka „G-Pharm“ Brezanska 12 Sarajevo 05-23-36120/16 02.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2b/1 Sarajevo 05-23-28736/17 04.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM „TOP TIM“ Trg djece Dobrinje 13 Sarajevo 05-23-28921/17 04.10.2017
PZU APOTEKA „DUOPHARM“ Mrakovo bb Sarajevo 05-23-28098/17 18.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. NADA KOH“ Salke Lagumdžije do br. 13 Sarajevo 05-23-17819/17 27.10.2017
PZU APOTEKA „VITAPHARM“ Barska 40-42 Ilidža 05-23-29584/17 13.11.2017
PRIVATNA ORDINACIJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE „DR. ĐOZIĆ“ Koševsko brdo 13 Sarajevo 05-23-29716/17 14.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA LAN“ Nedima Filipovića 4D Sarajevo 05-23-30241/17 14.11.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOVENEROLOGIJU „DR. ALENDAR“ Hamdije Čemerlića 3 Sarajevo 05-23-24343/17 14.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN“ Ul. Braće Begić br. 3 Sarajevo 05-23-17820/17 14.11.2017
PRIVATNA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA „DR POJSKIĆ“ Zmaja od Bosne 47a Sarajevo 05-23-18963/17 16.11.2017
PZU APOTEKA „DIVA MEDICA“ GORAŽDE OGRANAK SOUKBUNAR Pećina 1 Sarajevo 05-23-30878/17 20.11.2017
PZU APOTEKA „AL HANA“ Ejuba Sarajkića bb Ilidža 05-23-32831/17 24.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DOCTOR SMILE“ Trg ZAVNOBIH-a br. 32 Sarajevo 05-23-34835/17 18.12.2017
LJEKARNIČKA ZDRAVSTVENA USTANOVA „LUPRIV LJEKARNE“ MOSTAR Rodočkih branitelja bb Mostar 05-23-32681/17 18.12.2017
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „PROF. DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ-STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2/B-I Sarajevo 05-23-20373/17 18.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ADILOVIĆ“ Rustempašina 98 Ilidža 05-23-35220/17 18.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA Braće Mulić 75 Sarajevo 05-23-35109/17 18.12.2017
ZA ORTODONCIJU „DENTAL STUDIO“ Hamdije Kreševljakovića 61 Sarajevo 05-23-16946/17 18.12.2017
ZU APOTEKA „ZENI-LIJEK“ Travnička cesta 50 Sarajevo 05-23-29188/17 18.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „HELIODENT“ Mala aleja 6 Ilidža 05-23-34107/17 20.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA F“ Tešanjska 1 Sarajevo 05-23-35978/17 29.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA „DR MIŠELJIĆ“ Marka Marulića do 2 B Sarajevo 05-23-36703/17 29.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „DOPPLER“ Feriza Merzuka 17 A Vogošća 05-23-36833/17 29.12.2017
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „SALAKOVIĆ“ Hasana Sušića do br. 7 Sarajevo 05-23-34987/17 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „VRANIĆ“ Bulevar branilaca Dobrinje bb Sarajevo 05-23-788/18 24.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL OFFICE“ Kalmija Baruha br.1 Sarajevo 05-23-659/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „Dr HAJDUK“ Kaptol br. 12 Sarajevo 05-23-1542/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „NOVA OTOKA“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-1700/18 26.01.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ „PROLAB CENTAR“ Reisa Džemaludina Čauševića br.2 Sarajevo 05-23-36872/17 26.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA DR. DRLJEVIĆ“ Zagrebačka 79 Sarajevo 05-23-1762/18 26.01.2018
PZU „PLAVA POLIKLINIKA“ TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti 28 Sarajevo 05-23-1962/18 30.01.2018
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „GYNOMEDICAL“ Džemala Bijedića 43 Sarajevo 05-23-108/18 05.02.2018
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „MAYA“ Maršala Tita 2 Sarajevo 05-23-4309/18 14.02.2018
PRIVATNA APOTEKA „ANIS“ Trg solidarnosti 39 Sarajevo 05-23-2639/18 14.02.2018
PZU „APOTEKA AVICENA“ VISOKO Ogranci „Stup“, „Hrasno“ i „“ Branilaca 41 Visoko 05-23-29038/17 16.03.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR BERINA KARAHASAN-ALEKSIĆ“ Ivana Cankara br. 1 Sarajevo 05-23-13299/18 19.03.2018
OR KOZMETIČKI SALON „RUNOLIST“ Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-15877/18 06.04.2018