IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. SENADETA OMERBAŠIĆ» Grbavička bb Sarajevo 05-23-12194/12 16.12.2013
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA «DONNA» Obala Kulina Bana br. 5 Sarajevo 05-23-12673/13 12.12.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «Dr Dino Ciljević» Obala Kulina Bana br. 5 Sarajevo 05-23-13358/13 12.12.2013
KANTONA SARAJEVO Branislava Nušića 166 Sarajevo 05-23-10827/13 03.12.2013
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA Bulevar Meše Selimovića 2 Sarajevo 05-23-12612/13 22.11.2013
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA «DR. GAZIĆ» Džemala Bijedića 29 Sarajevo 05-23-12455/13 19.11.2013
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO Kolodvorska br. 10 Sarajevo 05-23-10813/13 15.11.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. VEJSILOVIĆ» Jukićeva 134 Sarajevo 05-23-6096/13 11.11.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PAŠOVIĆ» Envera Šehovića 40 Sarajevo 05-23-11392/12 21.10.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «BUŠATLIĆ DR. ALMA» Mehmeda Handžića 9 Sarajevo 05-23-1165/13 10.10.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. INDIRA LOGO-ČOLAKOVIĆ» Ferde Hauptmana br. 7 Sarajevo 05-23-10256/12 04.09.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ROŽAJAC DR. RUŽDIJA» Trg međunarodnog prijateljstva br.1 Sarajevo 05-23- 27281-3/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TAFI DR. MUHAMED» Adema Buće 56 Sarajevo 05-23-11251 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TERMIZ DR. AIDA» P.O. Zvijezda br.3 Sarajevo 05-23-11323/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ZINA-DENT» Grbavička bb Sarajevo 05-23-12170/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «AMDENTA» Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-26420 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «BASARIĆ DR. IBRAHIM» M.Mustafe Bašeskije 29 Sarajevo 05-23-12557 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENTAL CENTAR DR. REDŽIĆ» Ul. Šipska bb Sarajevo 05-23-11250/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENTA S» Branilaca Sarajeva 12 Sarajevo 05-23-26705 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. AMRA GARIBOVIĆ» Hasana Brkića bb Sarajevo 05-23-27281-5/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. KADRIĆ-BERKOVAC MIRHA» Vratnik Mejdan 31 Sarajevo 05-23-26595/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. NADA MAHMUTOVIĆ» Ul. Šipska bb Sarajevo 05-23-27281-6/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«DR. DENIS MALIĆEVIĆ» Ul. Osik 15Osijek – Ilidža 05-23-11928 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. NEVZETA PEHILJ» Trg Oteškog bataljona 59 Sarajevo 05-23-27281-2/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «HELIO» Hamdije Kapidžića 11 Sarajevo 05-23-26976 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «3D» Radićeva 15 Sarajevo 05-23-11506 /12 06.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. SADETA ŠABANOVIĆ-ŠUKURICA» Francuske revolucije br.111 Sarajevo 05-23-15960/13 08.07.2013
OPĆA BOLNICA «PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-17096/13 25.06.2013
J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-920/13 12.04.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA M“ Hadželi 98 Sarajevo 05-23-7531/13 12.04.2013
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR. AVDIJA BAŠIĆ» A. B. Šimića 23 Sarajevo 05-23-4638/13 25.03.2013
APOTEKA «SAN-DI» Stara cesta do br.7 Semizovac - Vogošća 05-23-3161/13 20.03.2013
PZU POLIKLINIKA «DR. ODOBAŠIĆ» Omladinskih radnih brigada 8/I Dobrinja II Sarajevo 05-23-18599/12 19.03.2013
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO Josipa Vancaša 1 Sarajevo 05-23-5842/13 18.03.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SMILE DENT» Fra Anđela Zvizdovića 4 Sarajevo 05-23-5858/13 18.03.2013
PZU APOTEKA «MIMA» Željeznička br.4 Pazarić Hadžići 05-23-6042/13 18.03.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. IBRAHIM ASSAAD» Ibrahima Ljubovića 48 Sarajevo 05-23-1457/13 28.02.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. ALMA PUTEŠ» Ul. Stupska A2-B16 Sarajevo 05-23-3181/13 28.02.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «E&O» Ul. Francuske revolucije 82 Sarajevo 05-23-3873/13 28.02.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. AVDAGIĆ» Jošanička 33 Sarajevo 05-23-13110/12 29.01.2013
APOTEKA «REVITA» Azize Šaćirbegović 16 Sarajevo 05-23-13234/12 17.01.2013
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PROF. KOBAŠLIJA» Hamdije Čemerlića 47 Sarajevo 05-23-12887/12 28.12.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Vl.dr.Ahmetašević Edina Behdžeta Mutevelića 22 Sarajevo 05-23-13019/12 28.12.2012
APOTEKE SARAJEVO SH Muvekita 11 Sarajevo 05-23-10579/12 10.12.2012
APOTEKA «DIJA SAN» Envera Šehovića 54 Sarajevo 05-23-12038/12 05.12.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. AGIĆ» Herceg Stjepana 4 Sarajevo 05-23-26606/12 30.11.2012
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «DENIDA APOTEKE» Trg međunarodnog prijateljstva 18 Sarajevo 05-23-11472/12 30.11.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «HRAPOVIĆ» Trg heroja 39 Sarajevo 05-23-26858/12 16.11.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL.GUSKA JASMINKA Barska br. 34-a Ilidža 05-23-9848/12 15.11.2012
USZ «DOM VITALIS» Velika aleja 28 Sarajevo 05-23-26997/12 08.11.2012