IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „DOPPLER“ Feriza Merzuka 17 A Vogošća 05-23-36833/17 29.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL OFFICE“ Kalmija Baruha br.1 Sarajevo 05-23-659/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. AIDA H. KALJANAC“ Stupska bb Ilidža 05-23-25188/17 08.09.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA “ACADEMIC DENTAL CLINIC” Trnovska 3A Sarajevo 05-23-15498/19 15.04.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENTA STAR» Hamdije Čemerlića 12 Sarajevo 05-23-29820/16 14.10.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR.FOČO»Dr. Aiša Rašiti Igmanskih bataljona 2A Hrasnica 71210 Ilidža 05-23-30835/16 10.11.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Džemala Bijedića 46 Sarajevo 05-23-5884/14 16.04.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “ŠIRBEGOVIĆ” Ul. Hamdije Kreševljakovića 7C Sarajevo 05-23-14034/19 08.04.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR BERINA KARAHASAN-ALEKSIĆ“ Ivana Cankara br. 1 Sarajevo 05-23-13299/18 19.03.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „Dr HAJDUK“ Kaptol br. 12 Sarajevo 05-23-1542/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. NADA KOH“ Salke Lagumdžije do br. 13 Sarajevo 05-23-17819/17 27.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2b/1 Sarajevo 05-23-28736/17 04.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „H & E“ Bulevar branilaca Dobrinje 15 Sarajevo 05-23-13261/17 27.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „KUNDUKLIJA DR JASMINKA“ Bulevar branilaca Dobrinje bb Sarajevo 05-23-11612/17 28.03.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „NOVA OTOKA“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-1700/18 26.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „ROŽAJAC DR. RUŽDIJA“ Trg međunarodnog prijateljstva br.1 Sarajevo 05-23-17545/17 25.05.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „VAŠ STOMATOLOG“ Tešanjska 4 Sarajevo 05-23-12017/17 31.03.2017
Privatna stomatološka ordinacija "ACADEMIC DENTAL CLINIC 1" Trnovska 3A Sarajevo 05-23-39616/19 09.12.2019
Privatna stomatološka ordinacija "AR DENTA" Džemala Bijedića 115 Sarajevo 05-23-41498/19 09.12.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTAL CENTAR DERVIŠEVIĆ" Džemala Bijedića 38 Sarajevo 05-23-35405/18 02.11.2018
Privatna stomatološka ordinacija "Dental centar Vogošća" Jošanička bb Vogošća 05-23-35821/19 09.10.2019
Privatna stomatološka ordinacija "DENTAL HOUSE" Zahira Panjete 7D Sarajevo 05-23-40983/19 20.11.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTIST-PRE" Ćemaluša 6 Sarajevo 05-23-305/19 11.01.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR AMRA LUTVIKADIĆ" Zagrebačka 37 Sarajevo 05-23-39969/18 21.12.2018
Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Eminović" Trg ZAVNOBiH-a bb Sarajevo 05-23-35060/19 30.09.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IRMA TOPAL" Kenana Brkanića 2 Sarajevo 05-23-29575/18 06.09.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR.IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb Vogošća 05-23-1950/19 30.01.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "EURO DENTAL CENTAR" Terezija bb sarajevo 05-23-28536/19 18.07.2019
Privatna stomatološka ordinacija "Hariri dr Mahmoud" Hifzi Bjelevca 102 Ilidža 05-23-38166/19 25.10.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "SARAJ DENT" Zmaja od Bosne 7/6 Sarajevo 05-23-37979/18 23.11.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR ALMIR SULJIĆ Gradačačka 29-a Sarajevo 05-23-24965/15 06.10.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR EDINA HUSIĆ-KEVRIĆ Bosanskih gazija 29 Sarajevo 05-23-25778/15 29.10.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. OBRADOVIĆ UGRINČIĆ ŽELJKA Tešanjska 11 Sarajevo 05-23-29118/15 02.12.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GUSKA DR JASMINKA Barska 34 a Otes Ilidža 05-23-11484/17 27.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MAHMUTOVIĆ DR NADA Mustafe Ice Voljevice br.6-A Ilidža 05-23-15660/17 25.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MIODRAG DR. SVJETLANA Antuna Branka Šimića 2b Sarajevo 05-23-19026/17 04.08.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM "SARADENT DENTAL CLINIC" Ul. Kromolj K4 Sarajevo 05-23-4055/19 04.03.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM „TOP TIM“ Trg djece Dobrinje 13 Sarajevo 05-23-28921/17 04.10.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM VL. DR. AIDA ČOMAGA Envera Šehovića br.30 Sarajevo 05-23-28964/15 06.11.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA STOMATOLOGIJA DR. TABUČIJA Ahmeda Muradbegovića 10 Sarajevo 05-23-21241/17 16.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL. DR EDINA AHMETAŠEVIĆ Behdžeta Mutevelića 22 Sarajevo 05-23-10025/17 26.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL. DR.BERINA HASAN Ivana Cankara 1 Sarajevo 05-23-2935/15 01.09.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL.GUSKA JASMINKA Barska br. 34-a Ilidža 05-23-9848/12 15.11.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “DR IMŠIROVIĆ” Ul. Branilaca Vijenca b.b. Sarajevo 05-23-872/15 29.04.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “MUJIĆ DR ALEN” Ul. Dobrinjske bolnice bb Sarajevo 05-23-5817/15 05.08.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “PIROVIĆ” Zmaja od Bosne br. 34 Sarajevo 05-23-2338/15 20.05.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „ADNANA KIRLIĆ“ ul. Olimpijska br. 32 Sarajevo 05-23-21566/17 21.06.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „CERIĆ DR SONJA“ Hrasnička 34 Sarajevo 05-23-12805/17 21.04.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „CITY DENT“ Višnjik 34 B Sarajevo 05-23-18882/17 08.06.2017