IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR ALMIR SULJIĆ Gradačačka 29-a Sarajevo 05-23-24965/15 06.10.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR HODŽIĆ» Grbavička 78/1 Sarajevo 05-23-25306/15 29.09.2015
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA PRIM.DR. NEJRA PAŠIĆ A. B. Šimića 2A Sarajevo 05-23-24907/15 22.09.2015
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA «CLARUS» Skenderija 24 Sarajevo 05-23-6807/15 01.09.2015
KJU «DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA» Nahorevska 195 Sarajevo 05-23-22996/15 01.09.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL. DR.BERINA HASAN Ivana Cankara 1 Sarajevo 05-23-2935/15 01.09.2015
«ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE USLUGE» Mr.sci.dr. Ferida Huković-Čengić Ćemaluša br.6 Sarajevo 05-23-20621/15 01.09.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “MUJIĆ DR ALEN” Ul. Dobrinjske bolnice bb Sarajevo 05-23-5817/15 05.08.2015
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Bolnička 4a Sarajevo 05-23-17472/15 28.07.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENT ART» A.B.Šimića 2b/I Sarajevo 05-23-6842/15 10.07.2015
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «NEW LIFE» Lepenička br. 1 Sarajevo 05-23-3310/15 09.07.2015
PZU «CHICAGO VEIN INSTITUTE» Hotel Radon Plaza Džemala Bijedića 185 – sprat XI Sarajevo 05-23-10700/15 03.07.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «FLOSS & GLOSS» Alipašina 7 Sarajevo 05-23-3566/15 02.07.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR CERIĆ-DŽAFEROVIĆ LEJLA» Partiotske lige 43 Sarajevo 05-23-8157/15 11.06.2015
P.Z.U. POLIKLINIKA «KARDIOCENTAR» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-3767/15 11.06.2015
P.Z.U. APOTEKE «DELFIN» Bulevar Meše Selimovića br.2 Sarajevo 05-23-7998/15 03.06.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “PIROVIĆ” Zmaja od Bosne br. 34 Sarajevo 05-23-2338/15 20.05.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM “PIROVIĆ” Sime Milutinovića 4 Sime Milutinovića 4 Sarajevo 05-23-5997/15 20.05.2015
P.Z.U. APOTEKA“IBO & CO” Teheranski trg br.7 Sarajevo 05-23-6750/15 20.05.2015
“DR LAMIJA ŠEHERIJA-SELESKOVIĆ” PRIVATNA APOTEKA “LOTUS” Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-5994/15 15.05.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “DR IMŠIROVIĆ” Ul. Branilaca Vijenca b.b. Sarajevo 05-23-872/15 29.04.2015
KLINIČKI CENTAR Bolnička 25 Sarajevo 05-23-17715/14 27.11.2014
UNIVERZITETA U SARAJEVU Gradačačka 29b Sarajevo 05-23-15831/14 21.11.2014
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA Kobilja Glava br. 22/II Vogošća 05-23-15937/14 18.11.2014
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO Patriotske lige 36 Sarajevo 05-23-16393/14 28.10.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. SANJA GRADAŠČEVIĆ-KOLJENŠIĆ» Kolodvorska 11a Sarajevo 05-23-10379/12 16.09.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENTAL MG» Muhameda ef. Pandže 407 Sarajevo 05-23-22004/14 11.09.2014
«EUROFARM - CENTAR»PZU APOTEKE Butmirska cesta 10 Sarajevo 05-23-12840/14 26.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR HRVAČIĆ» Ul. Tuzlanska bb Niz V Lamela C Sarajevo 05-23-11563/14 26.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ARS DENTIS» Paromlinska 53A Sarajevo 05-23-22894/14 26.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «OSMIJEH» Hadželi 28 Sarajevo 05-23-11223/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TAFI» Ul. Dejzina Bikića L-39 Sarajevo 05-23-11220/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR AMELA HUSIĆ» Stupska bb (Tibra Pacifik 2 STUP) Sarajevo 05-23-11218/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DCM» Dr. Silve Rizvanbegović do broja 32 Sarajevo 05-23-11222/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR KURTAGIĆ» Ul. Dejzina Bikića L-38 Sarajevo 05-23-11221/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «MOJ STOMATOLOG» Butmirska cesta 14 Sarajevo 05-23-11219/14 04.08.2014
“GERONTOLOŠKI CENTAR” SARAJEVO Brčanska 16 Sarajevo 05-23-12540/14 26.06.2014
KANTONALNA JAVNA USTANOVA Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-13882/14 14.05.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. JASNA MUFTIĆ» Hakije Kulenovića 22 Sarajevo 05-23-3078/14 05.05.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TOP DENT» Adema Buće 54 Sarajevo 05-23-3079/14 05.05.2014
VL. DR ZINAIDA HARAČIĆ Olimpijska 4 Sarajevo 05-23-7654/14 28.04.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Džemala Bijedića 46 Sarajevo 05-23-5884/14 16.04.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «POLIKLINIKA DR. KOZARIĆ» Radićeva 15 Sarajevo 05-23-2932/14 09.04.2014
JU «DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO» Vrazova 11 Sarajevo 05-23-4543/14 28.03.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OFTALMOLOŠKA POLIKLINIKA «OKO» DR. KARČIĆ Bihaćka bb Sarajevo 05-23-4511/14 10.03.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA «QUICK SMILE» Zmaja od Bosne 7/6 Sarajevo 05-23-1187/14 04.02.2014
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-13494/13 04.02.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA «MOJA KLINIKA» SARAJEVO Tešanjska 24a Sarajevo 05-23-1359/14 04.02.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ALMA DR. JAŠAREVIĆ» Braće Halać 23 Sarajevo 05-23-654/14 03.02.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. ANELA HARDAGA-MUZUROVIĆ» Trg solidarnosti 23 Sarajevo 05-23-12766/13 17.12.2013