IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA APOTEKA „ČELEBIĆ“ Adema Buće 54 Sarajevo 05-23-10370/17 26.04.2017
PRIVATNA APOTEKA „GALENPHARM“ Grbavička 2b Sarajevo 05-23-4189/17 21.04.2017
PRIVATNA APOTEKA „LUŽANI“ Josipa Pančića 5 71210 Ilidža 05-23-6558/17 28.03.2017
PRIVATNA APOTEKA „MEDISAN“ Jukićeva 2 Sarajevo 05-23-19330/17 29.05.2017
PRIVATNA APOTEKA „OTOKA A2“ Džemala Bijedića 123 Sarajevo 05-23-6556/17 28.03.2017
PRIVATNA APOTEKA „ZDRAVLJE“ Safeta Zajke bb Sarajevo 05-23-4816/17 28.03.2017
PRIVATNA APOTEKA "LOTUS" Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-36155/18 02.11.2018
PRIVATNA APOTEKA "MONIS" Bulevar Franca Lehara 2 Sarajevo 05-23-39750/18 19.12.2018
PRIVATNA APOTEKA «BARDAKČIJE» Bardakčije br.23 Sarajevo 05-23-23919/16 25.07.2016
PRIVATNA APOTEKA «MY MEDICO» Koševo 17 Sarajevo 05-23-19362/16 25.07.2016
PRIVATNA APOTEKA «PHARMA VIVA» Kenana Brkanića 11 Vogošća 05-23-26291/16 13.10.2016
PRIVATNA APOTEKA „AL-TAWIL“ Hamdije Kapidžića 3 i 4 Sarajevo 05-23-24518/17 04.08.2017
PRIVATNA APOTEKA „ANIS“ Trg solidarnosti 39 Sarajevo 05-23-2639/18 14.02.2018
PRIVATNA APOTEKA „LIBERO“ Ul. Rašida Bešlije br.1 Vogošća 05-23-22004/18 21.05.2018
PRIVATNA APOTEKA „LOR“ Gandijeva br.8 Sarajevo 05-23-18503/17 29.05.2017
PRIVATNA APOTEKA „MONIS“ Bulevar Franca Lehara 2 Sarajevo 05-23-12575/17 03.04.2017
Privatna apoteka „PharmPlus “ Posavska br.2 Sarajevo 05-23-18839/16 22.08.2016
PRIVATNA APOTEKA „SAN-DI“ Stara cesta do br. 7 Semizovac Vogošća 05-23-19681/18 23.04.2018
PRIVATNA APOTEKA „SELEN“ Numan Paše Čuprilića 15A Sarajevo 05-23-19220/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA „SHOPING“ Hasana Brkića 14 Sarajevo 05-23-19528/17 30.05.2017
PRIVATNA APOTEKA „STUP“ Hifzi Bjelavca 80 71210 Ilidža 05-23-8399/17 06.03.2017
PRIVATNA APOTEKA „TARA“ Azize Šaćirbegović 80A Sarajevo 05-23-5852/17 23.02.2017
Privatna apoteka „Unapharm“ Binježevo 53 Hadžići 05-23-20061/16 19.10.2016
PRIVATNA APOTEKA „VALOR“ Rogačići br.1 Ilidža 05-23-19195/16 25.07.2016
PRIVATNA APOTEKA „VEDAM“ Spasoja Blagovčanina 13 Vogošća 05-23-8972/17 07.03.2017
Privatna apoteka „VIŠNJIK“ Višnjik 35A Sarajevo 05-23-1125/16 21.02.2017
PRIVATNA APOTEKA „VITAPHARM“ Barska 40-42 Ilidža 05-23-19889/16 21.06.2016
PRIVATNA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA “DERMA ZONE” Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-16335/19 15.04.2019
PRIVATNA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA I LASERSKI ESTETSKI CENTAR DR. AMRA MUTEVELIĆ-EMINAGIĆ Zagrebačka 27 Sarajevo 05-23-13833/17 25.04.2017
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ABADŽIĆ“ Vladislava Skarića 10/1 Sarajevo 05-23-19288/17 29.05.2017
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „FEMINA“ Pruščakova br.2 Sarajevo 05-23-1496/17 23.01.2017
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „MAYA“ Maršala Tita 2 Sarajevo 05-23-4309/18 14.02.2018
Privatna internistička ordinacija "Prof.dr.Damir Šečić" Jukićeva 130 sarajevo 05-23-24525/19 11.11.2019
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom„Prof.dr. Amra Macić-Džanković“ Ćemaluša br. 6 Sarajevo 05-23-2873/16 27.03.2017
Privatna ordinacija „PRAXIS“ dr Pecar Ćumurija 3 Sarajevo 05-23-18208/17 07.06.2017
PRIVATNA ORDINACIJA OPŠTE I GLANDULARNE HIRURGIJE „DR KAPETANOVIĆ“ Edhema Mulabdića br. 6 Sarajevo 05-23-9947/17 22.03.2017
PRIVATNA ORDINACIJA SPECIJALISTE OFTALMOLOGA „DR ŠEHOVIĆ“ Hasana Bibera 31 Sarajevo 05-23-16869/17 29.05.2017
PRIVATNA ORDINACIJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE „DR. ĐOZIĆ“ Koševsko brdo 13 Sarajevo 05-23-29716/17 14.11.2017
PRIVATNA ORL ORDINACIJA „DR. SARAJLIĆ“ Adila Grebe br. 6A Sarajevo 05-23-11093/17 26.04.2017
PRIVATNA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA PRIM. DR. MIRA ADEMOVIĆ Grbavička 84 Sarajevo 05-23-25519/15 13.11.2015
PRIVATNA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „SUNCOKRET“ Muhameda ef. Pandže 67 Sarajevo 05-23-3770/17 17.02.2017
Privatna praksa diplomiranog fizioterapeuta „FIZIO-FIT“ FIZIOTERAPIJA HADŽIMUSIĆ Antuna Hangija 120 Sarajevo 05-23-19161/17 29.05.2017
PRIVATNA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA „DR POJSKIĆ“ Zmaja od Bosne 47a Sarajevo 05-23-18963/17 16.11.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ GINEKOLOGIJE „DR. SPAHOVIĆ“ Zmaja od Bosne 45/I Sarajevo 05-23-20057/17 07.06.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA DR. DRLJEVIĆ“ Zagrebačka 79 Sarajevo 05-23-1762/18 26.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA „DERMACLINICA“ Muhameda Hadžijahića 29 Sarajevo 05-23-15400/17 21.04.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA Braće Mulić 75 Sarajevo 05-23-35109/17 18.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA „DR MIŠELJIĆ“ Marka Marulića do 2 B Sarajevo 05-23-36703/17 29.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOVENEROLOGIJU „DR. ALENDAR“ Hamdije Čemerlića 3 Sarajevo 05-23-24343/17 14.11.2017
Privatna specijalistička ordinacija za radiodijagnostiku „REZONANCA“ Antuna Branka Šimića 10 Sarajevo 05-23-18658/17 19.06.2017