IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PZU «BAHCECI HEALTH SERVICES BH» Hamdije Kreševljakovića 57 Sarajevo 05-23-20960/16 23.08.2016
Privatna apoteka „PharmPlus “ Posavska br.2 Sarajevo 05-23-18839/16 22.08.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PONTE DENTAL STUDIO»Vl. Jašarević dr Amir Marcela Šnajdera br.3 Sarajevo 05-23-25329/16 22.08.2016
RIVATNA APOTEKA «ALTEA» Koševo 32 Sarajevo 05-23-24936/16 12.08.2016
PRIVATNA APOTEKA «KOVAČI» Ploča br. 15 Sarajevo 05-23-23336/16 05.08.2016
PRIVATNA APOTEKA „VALOR“ Rogačići br.1 Ilidža 05-23-19195/16 25.07.2016
PRIVATNA APOTEKA «MY MEDICO» Koševo 17 Sarajevo 05-23-19362/16 25.07.2016
PRIVATNA APOTEKA «BARDAKČIJE» Bardakčije br.23 Sarajevo 05-23-23919/16 25.07.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DentiSt_pre» Ćemaluša br. 6 Sarajevo 05-23-8621/16 18.07.2016
PZU Poliklinika «DR. NABIL» Dr. Mustafe Pintola 21 Ilidža 05-23-20427/16 12.07.2016
KANTONALNA JAVNA USTANOVA «GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-22053/16 28.06.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA «CENTAR STOMATOLOŠKE PROTETIKE DR HUJIĆ» Grbavička 86 Sarajevo 05-23-21869/16 24.06.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «JAKUPOVIĆ» Tešanjska 4 Sarajevo 05-23-21310/16 22.06.2016
PRIVATNA APOTEKA «PHARMACENTAR» Kevrin potok 3 Sarajevo 05-23-10143/16 22.06.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «HASANOVIĆ dr ISMIR» Zagrebačka 31 Sarajevo 05-23-18757/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA „SELEN“ Numan Paše Čuprilića 15A Sarajevo 05-23-19220/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA „VITAPHARM“ Barska 40-42 Ilidža 05-23-19889/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA «AL-TAWIL» Hamdije Kapidžića 3 i 4 Sarajevo 05-23-15931/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA «TARČIN» Ul. Đoke Mrđana br. 78 Sarajevo 05-23-12344/16 13.05.2016
PZU APOTEKA «VERDANT» Hifzi Bjelevca 36 Bačići-Stup Ilidža 05-23-17818/16 13.05.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA«LJALJEVIĆ DR NEDŽAD» Logavina 60 Sarajevo 05-23-11987/16 12.05.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DUR DENTAL CENTAR» Vl. Sokolović Sanjin Ul. Koševo 15 Sarajevo 05-23-13200/16 22.04.2016
ORDINACIJA ZA KARDIOVASKULARNU MEDICINU «DR PEZO» Džemala Bijedića 123 Sarajevo 05-23-12239/16 20.04.2016
Privatna stomatološka ordinacija «DR GANIBEGOVIĆ» Ul. Terezija 38 Sarajevo 05-23-10187/16 12.04.2016
Privatna stomatološka ordinacija «DR DERVIŠEVIĆ» Vl. Ganibegović Darije Vl. Dervišević Sanjin Ul. Malta bb Sarajevo 05-23-10768/16 12.04.2016
PZU APOTEKA «GRALPHARM» Donji Hotonj 38 Sarajevo 05-23-9986/16 11.04.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «A&S» Jovana Bijelića 4 Sarajevo 05-23-7949/16 14.03.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «GODENT»Vl. Gasal dr. Hajrudin Vl. Doc dr sc Mirjana Gojkov Vukelić Himze Polovine 1 Sarajevo 05-23-8058/16 14.03.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «RAZMAN» Kemala Kapetanovića 57 Sarajevo 05-23-6399/16 04.03.2016
PZU-APOTEKA «MAGISTRAT» Osik br.120 Ilidža 05-23-32050/15 03.03.2016
«PRIVATNA ORDINACIJA ZA ANESTEZIJU I TERAPIJU BOLA»Prim.dr. Ljiljana Lončar Branislava Nušića 166 Sarajevo 05-23-3866/16 15.02.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «MINISTRY OF SMILE» Trg Heroja br. 30 Sarajevo 05-23-1479/16 22.01.2016
RIVATNA APOTEKA «SEMPERVIVA» Braće Begić br.6 Sarajevo 05-23-32443/15 20.01.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR ZAKIR MAHMUTOVIĆ» Bogumilska 23 Sarajevo 05-23-31487/15 05.01.2016
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR. ENISA HODŽIĆ» Braće Begića br.6 Sarajevo 05-23-32929/15 30.12.2015
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «GRAL» Dejzina Bikića do br.19 Sarajevo 05-23-26527/15 18.12.2015
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE Mehmeda Spahe 7 Sarajevo 05-23-31409/15 08.12.2015
PRIVATNA APOTEKA «MEDIKALIZ» Zagrebačka 15 Sarajevo 05-23-30332/15 04.12.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TANOVIĆ DR DŽEMAL» Akifa Šeremeta 62 Sarajevo 05-23-31146/15 04.12.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. OBRADOVIĆ UGRINČIĆ ŽELJKA Tešanjska 11 Sarajevo 05-23-29118/15 02.12.2015
PZU APOTEKA «REMEDIA» Kranjčevićeva 43 Sarajevo 05-23-14024/15 27.11.2015
PRIVATNA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA PRIM. DR. MIRA ADEMOVIĆ Grbavička 84 Sarajevo 05-23-25519/15 13.11.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM VL. DR. AIDA ČOMAGA Envera Šehovića br.30 Sarajevo 05-23-28964/15 06.11.2015
PZU APOTEKA «FAMILY» Iza Hrida br. 16 Sarajevo 05-23-28735/15 03.11.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «HASANAGIĆ» Vl. Dr Haris Hasanagić Butmirska cesta 58 Sarajevo 05-23-28535/15 02.11.2015
PRIVATNA APOTEKA «TILIA» Marcela Šnajdera 9B Sarajevo 05-23-26466/15 02.11.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR EDINA HUSIĆ-KEVRIĆ Bosanskih gazija 29 Sarajevo 05-23-25778/15 29.10.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Husić Gazibara Berina «MISVAK» TRG ZAVNOBIH-a 32 Sarajevo 05-23-27607/15 23.10.2015
PRIVATNA APOTEKA «PharmaSA» Trg Merhemića 5 Sarajevo 05-23-27299/15 19.10.2015
PRIVATNA APOTEKA «LIBERO» Rašida Bešlije br.1 Sarajevo 05-23-27135/15 16.10.2015