IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «OSMIJEH» Hadželi 28 Sarajevo 05-23-11223/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PAŠOVIĆ» Envera Šehovića 40 Sarajevo 05-23-11392/12 21.10.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PEHILJ DR NEVZETA» Trg Oteškog bataljona br.59 Ilidža 05-23-35780/16 23.12.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PONTE DENTAL STUDIO»Vl. Jašarević dr Amir Marcela Šnajdera br.3 Sarajevo 05-23-25329/16 22.08.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «RAZMAN» Kemala Kapetanovića 57 Sarajevo 05-23-6399/16 04.03.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ROŽAJAC DR. RUŽDIJA» Trg međunarodnog prijateljstva br.1 Sarajevo 05-23- 27281-3/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SELIMADŽOVIĆ DR. DIJANA» Azize Šaćirbegović 80A Sarajevo 05-23-26776/12 02.11.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SELIMBEGOVIĆ» Mula Mustafe Bašeskije 1 Sarajevo 05-23-27526/12 06.11.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SMILE DENT» Fra Anđela Zvizdovića 4 Sarajevo 05-23-5858/13 18.03.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TAFI DR. MUHAMED» Adema Buće 56 Sarajevo 05-23-11251 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TAFI» Ul. Dejzina Bikića L-39 Sarajevo 05-23-11220/14 04.08.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TANOVIĆ DR DŽEMAL» Akifa Šeremeta 62 Sarajevo 05-23-31146/15 04.12.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TERMIZ DR. AIDA» P.O. Zvijezda br.3 Sarajevo 05-23-11323/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «TOP DENT» Adema Buće 54 Sarajevo 05-23-3079/14 05.05.2014
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «UDOVIČIĆ DR. SENKA» Džamala Bijedića 115 Sarajevo 05-23-13061/16 10.11.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «ZINA-DENT» Grbavička bb Sarajevo 05-23-12170/12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR ZAKIR MAHMUTOVIĆ» Bogumilska 23 Sarajevo 05-23-31487/15 05.01.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «JAKUPOVIĆ» Tešanjska 4 Sarajevo 05-23-21310/16 22.06.2016
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PIROVIĆ» Sime Milutinovića 4 Sarajevo 05-23-3102/12 20.04.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «SAFIR» Ložionička br. 7 Sarajevo 05-23-26421/12 24.10.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Husić Gazibara Berina «MISVAK» TRG ZAVNOBIH-a 32 Sarajevo 05-23-27607/15 23.10.2015
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «JELEČ-ISLAMOVIĆ» Paromlinska 34 Sarajevo 05-23-7749/12 01.08.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA M“ Hadželi 98 Sarajevo 05-23-7531/13 12.04.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA «CENTAR STOMATOLOŠKE PROTETIKE DR HUJIĆ» Grbavička 86 Sarajevo 05-23-21869/16 24.06.2016
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «POLIKLINIKA DR. KOZARIĆ» Radićeva 15 Sarajevo 05-23-2932/14 09.04.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA «GRAL» Dejzina Bikića do br.19 Sarajevo 05-23-26527/15 18.12.2015
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OFTALMOLOŠKA POLIKLINIKA «OKO» DR. KARČIĆ Bihaćka bb Sarajevo 05-23-4511/14 10.03.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA «MOJA KLINIKA» SARAJEVO Tešanjska 24a Sarajevo 05-23-1359/14 04.02.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA «QUICK SMILE» Zmaja od Bosne 7/6 Sarajevo 05-23-1187/14 04.02.2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «DENIDA APOTEKE» Trg međunarodnog prijateljstva 18 Sarajevo 05-23-11472/12 30.11.2012
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA «NEW LIFE» Lepenička br. 1 Sarajevo 05-23-3310/15 09.07.2015
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA «SUNCE-AGRAM» SARAJEVO Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo 05-23-2733/12 20.04.2012
Privatni laboratorij za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku «LABPLUS» Alipašina 21 Sarajevo 05-23-13511/17 03.08.2017
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ «ZUKIĆ DENT» Ul. Rosulje II br.38 Vogošća 05-23-34235/16 07.12.2016
PZU APOTEKA «VERDANT» Hifzi Bjelevca 36 Bačići-Stup Ilidža 05-23-17818/16 13.05.2016
PZU APOTEKA «GALENUS» Hiseta br.17 Sarajevo 05-23-32974/16 30.03.2017
PZU APOTEKA «GRALPHARM» Donji Hotonj 38 Sarajevo 05-23-9986/16 11.04.2016
PZU Apoteka «La Vita» Envera Šehovića 8 Sarajevo 05-23-9403/16 26.01.2017
PZU APOTEKA «PHARMAMED» VITEZ p.o. Poslovni centar «Novi Fis» b.b. 72250 Vitez Sarajevo 05-23-33858/16 02.12.2016
PZU APOTEKA «REMEDIA» Kranjčevićeva 43 Sarajevo 05-23-14024/15 27.11.2015
PZU APOTEKA «VIVA 7» Ivana Franje Jukića 6 Sarajevo 05-23-34128/16 23.12.2016
PZU Poliklinika «DR. NABIL» Dr. Mustafe Pintola 21 Ilidža 05-23-20427/16 12.07.2016
PZU POLIKLINIKA «DR. ODOBAŠIĆ» Omladinskih radnih brigada 8/I Dobrinja II Sarajevo 05-23-18599/12 19.03.2013
PZU «BAHCECI HEALTH SERVICES BH» Hamdije Kreševljakovića 57 Sarajevo 05-23-20960/16 23.08.2016
PZU «CHICAGO VEIN INSTITUTE» Hotel Radon Plaza Džemala Bijedića 185 – sprat XI Sarajevo 05-23-10700/15 03.07.2015
PZU «E STYLE» Dobojska 16 a Sarajevo 05-23-3528/11 22.02.2011
PZU-APOTEKA «MAGISTRAT» Osik br.120 Ilidža 05-23-32050/15 03.03.2016
RIVATNA APOTEKA «SEMPERVIVA» Braće Begić br.6 Sarajevo 05-23-32443/15 20.01.2016
RIVATNA APOTEKA «ALTEA» Koševo 32 Sarajevo 05-23-24936/16 12.08.2016
RIVATNA APOTEKA «VEDYPHARM» Panjina Kula do br.78 Sarajevo 05-23-16218/16 30.09.2016