IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Eminović" Trg ZAVNOBiH-a bb Sarajevo 05-23-35060/19 30.09.2019
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova 11 Sarajevo 05-23-15701/19 20.08.2019
PZU APOTEKA PHARMACY 4 YOU Ivana Franje Jukića 6 sarajevo 05-23-26072/19 29.07.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "EURO DENTAL CENTAR" Terezija bb sarajevo 05-23-28536/19 18.07.2019
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE “DR SOFTIĆ ERVIN” Turhanija br. 4 Sarajevo 05-23-15497/19 15.04.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA “ACADEMIC DENTAL CLINIC” Trnovska 3A Sarajevo 05-23-15498/19 15.04.2019
PRIVATNA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA “DERMA ZONE” Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-16335/19 15.04.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “ŠIRBEGOVIĆ” Ul. Hamdije Kreševljakovića 7C Sarajevo 05-23-14034/19 08.04.2019
EUROVITA PHARMACIA Sarajevo 05-23-5203/19 06.03.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM "SARADENT DENTAL CLINIC" Ul. Kromolj K4 Sarajevo 05-23-4055/19 04.03.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR.IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb Vogošća 05-23-1950/19 30.01.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTIST-PRE" Ćemaluša 6 Sarajevo 05-23-305/19 11.01.2019
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR AMRA LUTVIKADIĆ" Zagrebačka 37 Sarajevo 05-23-39969/18 21.12.2018
PRIVATNA APOTEKA "MONIS" Bulevar Franca Lehara 2 Sarajevo 05-23-39750/18 19.12.2018
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ" Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-26656/18 14.12.2018
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "DRUGI DOM" Muhidina Čomage 26 Vogošća 05-23-33702/18 05.12.2018
BIOHEMIJSKI, IMUNOLOŠKI, HEMATOLOŠKI MEDICINSKI LABORATORIJ Branilaca Sarajeva 45 Sarajevo 05-23-30816/18 05.12.2018
PZU POLIKLINIKA BIH Medicinski laboratorij Stupska 1F Ilidža 05-23-30815/18 05.12.2018
PRIVATNI MIKROBIOLOŠKO-PARAZITOLOŠKI LABORATORIJ Branilaca Sarajeva 16 Sarajevo 05-23-32571/18 05.12.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "SARAJ DENT" Zmaja od Bosne 7/6 Sarajevo 05-23-37979/18 23.11.2018
PZU APOTEKA "FAMILY" Kemala Kapetanovića bb Sarajevo 05-23-37748/18 21.11.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTAL CENTAR DERVIŠEVIĆ" Džemala Bijedića 38 Sarajevo 05-23-35405/18 02.11.2018
PRIVATNA APOTEKA "LOTUS" Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-36155/18 02.11.2018
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-33270/18 02.10.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ "ČAROVAC LAB" Branislava Nušića 164 Sarajevo 05-23-29341/18 06.09.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IRMA TOPAL" Kenana Brkanića 2 Sarajevo 05-23-29575/18 06.09.2018
SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "D2 DENTAL" Ul buka br. 3 Sarajevo 05-23-19187/17 06.09.2018
PZU SPECIJALNA BOLNICA „DR. SOLAKOVIĆ“ Krivajska br. 1 Sarajevo 05-23-24102/18 28.06.2018
PRIVATNA APOTEKA «AVENA» Džemala Bijedića 129 B Sarajevo 05-23-24291/18 08.06.2018
J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTON SARAJEVO Dr. Mustafe Pintol Ilidža 05-23-35665/17 04.06.2018
PZU POLIKLINIKA OXY Dobrinjske bolnice br. 16 Sarajevo 05-23-21940/18 01.06.2018
PZU APOTEKA «DELFIN» Bulevar Meše Selimovića br.2 Sarajevo 05-23-22670/18 25.05.2018
PRIVATNA APOTEKA „LIBERO“ Ul. Rašida Bešlije br.1 Vogošća 05-23-22004/18 21.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. EDIN BUKVA“ Skenderija 27 Sarajevo 05-23-16866/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA - M“ Ul. Hadželi 98 Hadžići 05-23-17175/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PIROVIĆ 2“ Zmaja od Bosne 34 Sarajevo 05-23-20598/18 03.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR HADŽIALAGIĆ“ Hadželi 161 Hadžići 05-23-17409/17 28.04.2018
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE D369„DOM SENTIVO“ Velika Aleja 18a Ilidža 05-23-20261/18 27.04.2018
PRIVATNA APOTEKA „SAN-DI“ Stara cesta do br. 7 Semizovac Vogošća 05-23-19681/18 23.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „REDŽEPAGIĆ“ Čekaluša 80 Sarajevo 05-23-4002/18 13.04.2018
JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-14533/18 09.04.2018
OR KOZMETIČKI SALON „RUNOLIST“ Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-15877/18 06.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR BERINA KARAHASAN-ALEKSIĆ“ Ivana Cankara br. 1 Sarajevo 05-23-13299/18 19.03.2018
PZU „APOTEKA AVICENA“ VISOKO Ogranci „Stup“, „Hrasno“ i „“ Branilaca 41 Visoko 05-23-29038/17 16.03.2018
PRIVATNA APOTEKA „ANIS“ Trg solidarnosti 39 Sarajevo 05-23-2639/18 14.02.2018
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „MAYA“ Maršala Tita 2 Sarajevo 05-23-4309/18 14.02.2018
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „GYNOMEDICAL“ Džemala Bijedića 43 Sarajevo 05-23-108/18 05.02.2018
PZU „PLAVA POLIKLINIKA“ TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti 28 Sarajevo 05-23-1962/18 30.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „NOVA OTOKA“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-1700/18 26.01.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ „PROLAB CENTAR“ Reisa Džemaludina Čauševića br.2 Sarajevo 05-23-36872/17 26.01.2018