IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
APOTEKA «DIJA SAN» Envera Šehovića 54 Sarajevo 05-23-12038/12 05.12.2012
APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA» Dr. Mustafe Pintola bb Sarajevo 05-23-13458/11 12.12.2011
APOTEKA «REVITA» Azize Šaćirbegović 16 Sarajevo 05-23-13234/12 17.01.2013
APOTEKA «UNA LIJEK» Envera Šehovića 8 Sarajevo 05-23-6984 /12 08.08.2012
DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova 11 Sarajevo 05-23-3528/11 22.02.2011
INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR MAČKIĆ» Grbavička 52-54 Sarajevo 05-23-2794/12 16.05.2012
J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-920/13 12.04.2013
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-13494/13 04.02.2014
JU «DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO» Vrazova 11 Sarajevo 05-23-4543/14 28.03.2014
KANTONALNA JAVNA USTANOVA «GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-22053/16 28.06.2016
KJP «VETERINARSKA STANICA» D.O.O. Nikole Šopa 41 Sarajevo 05-23-1257/11 15.07.2011
KJU «DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA» Nahorevska 195 Sarajevo 05-23-22996/15 01.09.2015
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO Bolnička 25 Sarajevo 05-23-8671/11 22.07.2011
OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-25553/10 18.05.2011
OPĆA BOLNICA «PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-17096/13 25.06.2013
ORDINACIJA ZA KARDIOVASKULARNU MEDICINU «DR PEZO» Džemala Bijedića 123 Sarajevo 05-23-12239/16 20.04.2016
P.Z.U. APOTEKE «DELFIN» Bulevar Meše Selimovića br.2 Sarajevo 05-23-7998/15 03.06.2015
P.Z.U. POLIKLINIKA «KARDIOCENTAR» Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-3767/15 11.06.2015
PLAVA POLIKLINIKA TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti br.28 Sarajevo 05-23-3604 /12 16.05.2012
POLIKLINIKA «ATRIJUM» Džemala Bijedića 185 Sarajevo 05-23-9485/12 28.09.2012
POLIKLINIKA «CLARUS» Skenderija 24 Sarajevo 05-23-3399/11 20.07.2011
POLIKLINIKA «DR BOROVAC» Tepebašina 4 Sarajevo 05-23-643/11 19.01.2011
POLIKLINIKA «DR. HADŽIOMEROVIĆ» M. Tita 2 Sarajevo 05-23-3597/11 24.05.2011
POLIKLINIKA «MEDICUS» Husrefa Redžića 11 Sarajevo 05-23-4732/11 20.06.2011
POLIKLINIKA «SVJETLOST» Dr.Mustafe Pintola 23 Sarajevo 05-23-24757/11 09.09.2011
POLIVALENTNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR DŽUBUR» Ul. Dobrinjska br. 161 Sarajevo 05-23-23152/12 08.08.2012
PRIVATNA APOTEKA «LIBERO» Rašida Bešlije br.1 Sarajevo 05-23-27135/15 16.10.2015
PRIVATNA APOTEKA «PharmaSA» Trg Merhemića 5 Sarajevo 05-23-27299/15 19.10.2015
PRIVATNA APOTEKA «TILIA» Marcela Šnajdera 9B Sarajevo 05-23-26466/15 02.11.2015
PRIVATNA APOTEKA «AL-TAWIL» Hamdije Kapidžića 3 i 4 Sarajevo 05-23-15931/16 21.06.2016
PRIVATNA APOTEKA «ALIPAŠIN MOST» Safeta Zajke 11A Sarajevo 05-23-34505/16 09.12.2016
PRIVATNA APOTEKA «DIJA-SAN» Envera Šehovića 54 Sarajevo 05-23-14990/16 23.01.2017
PRIVATNA APOTEKA «ESTHEPHARM» Vratnik Mejdan 62 Sarajevo 05-23-25136/15 12.12.2016
PRIVATNA APOTEKA «KOVAČI» Ploča br. 15 Sarajevo 05-23-23336/16 05.08.2016
PRIVATNA APOTEKA «MEDIKALIZ» Zagrebačka 15 Sarajevo 05-23-30332/15 04.12.2015
PRIVATNA APOTEKA «PHARMACENTAR» Kevrin potok 3 Sarajevo 05-23-10143/16 22.06.2016
PRIVATNA APOTEKA «STUP II» Dobrinjska 5 Ilidža 05-23-36497/16 03.03.2017
PRIVATNA APOTEKA «TARČIN» Ul. Đoke Mrđana br. 78 Sarajevo 05-23-12344/16 13.05.2016
PRIVATNA APOTEKA «VITA» TRG ZAVNOBIH-a 19 Sarajevo 05-23-13623/16 22.11.2016
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA «CLARUS» Skenderija 24 Sarajevo 05-23-6807/15 01.09.2015
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA «DONNA» Obala Kulina Bana br. 5 Sarajevo 05-23-12673/13 12.12.2013
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR. AVDIJA BAŠIĆ» A. B. Šimića 23 Sarajevo 05-23-4638/13 25.03.2013
PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR. ENISA HODŽIĆ» Braće Begića br.6 Sarajevo 05-23-32929/15 30.12.2015
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «PROF. KOBAŠLIJA» Hamdije Čemerlića 47 Sarajevo 05-23-12887/12 28.12.2012
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA «DR. GAZIĆ» Džemala Bijedića 29 Sarajevo 05-23-12455/13 19.11.2013
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE DR.HARIDŽA ŠEHOVIĆ-FOČO Dženetića čikma 10 Sarajevo 05-23-26227/12 22.10.2012
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE «DEMIROVIĆ» Bjelave 70 Sarajevo 05-23-26710/12 19.09.2012
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «AMDENTA» Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-26420 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DENTA S» Branilaca Sarajeva 12 Sarajevo 05-23-26705 /12 12.08.2013
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. KADRIĆ-BERKOVAC MIRHA» Vratnik Mejdan 31 Sarajevo 05-23-26595/12 12.08.2013