Propisi MPZ

Ukupno 1 - 30 od 124
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' -
Zakon o administarstivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' -
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' -
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' -
Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13, PDF icon 100/13
Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' -
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Komisije raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' -
Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH' -
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH' -
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH' -
Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' -
Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH' -
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' -
Zakon o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' -
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' -
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' -
Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/17
Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 72/09, PDF icon 92/17
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 38/09