Propisi MPZ

Ukupno 1 - 30 od 129
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/16
Zakon o vodama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Zakon o imovini Kantona Sarajevo, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/97 9/98 5/10, PDF icon 27/16
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11
Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13, PDF icon 100/13
Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o gradjevinskom zemljistu
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/03 22/06 43/10
Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/05 2/08
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98 38/98 19/99
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon
Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH' -
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/92 8/92 16/92 13/94 9/95 3/95
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/05
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 02/98 48/99
Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/17
Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70-06
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 72/09, PDF icon 92/17
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10