Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 81 - 90 od 98
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM) Napomena
Općina Hadžići Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovna zgrada Igmanska do br. 34 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Općina Ilijaš Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovna zgrada Ivana Franje Jukića 2 0.00 1.00 54.25 0.00 0.00
Općina Novi Grad Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovni prostor Trg ZAVNOBIH-a 15 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00
KJP"Sarajevošume"d.o.o KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA Poslovni prostor Branilaca Sarajeva 28 0.00 0.00 99.00 16.00 1584.00
Općina Centar Sarajevo Kantonalni stambeni fond Poslovni prostor Hiseta 13 A 0.00 0.00 208.00 8.40 1747.20
Općina Centar Sarajevo Kantonalni stambeni fond Poslovni prostor Valtera Perića 5 0.00 0.00 180.00 6.00 1080.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Poslovni prostor Asima Ferhatovića br.2 0.00 1.00 20.00 2916.00 349920.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju FIN CONSALT d.o.o. Tuzla Poslovni prostor Asima Ferhatovića br.2 0.00 0.00 55.00 9090.00 499950.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Fakultet zdravstvenih studija Poslovni prostor Asima Ferhatovića br.2 0.00 0.00 30.00 500.00 15000.00
JU.OŠ. "Mustafa Busuladžić" BH Telecom Poslovni prostor Ahatovička 51 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00