Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 61 - 70 od 98
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM) Napomena
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Poslovna zgrada Asima Ferhatovića 2 0.00 1.00 20.00 24.30 2916.00
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"Kanton Sarajevo Poslovna zgrada Ulica Nahorevska broj 195 0.00 0.00 3600.00 12.00 43200.00
ZOI 84 Stručna služba za zajedničke poslove KS - podrum Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 38.60 13.00 501.80
ZOI 84 OP-kozmetički salon KLEOPATRA -prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 36.00 24.00 864.00
ZOI 84 JU APOTEKE SARAJEVO - prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 78.50 33.00 2590.50
ZOI 84 PU TD "BUENA VISTA"- prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 77.40 20.00 1548.00
ZOI 84 OR -PEKARA "J-A" (prizemlje) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 12.10 31.00 375.10
ZOI 84 Advokatska kancelarija Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 19.50 20.00 390.00
ZOI 84 DUHANPROMET - kiosk (prizemlje) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 4.40 30.00 132.00
ZOI 84 Pravobranilaštvo KS (I sprat) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 2.00 71.30 20.00 5426.00