Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 31 - 40 od 98
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM) Napomena
Općina Centar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA KOŠEVO II Poslovni prostor Marcela Šnajdera 9a 0.00 0.00 96.67 1.00 96.67
Općina Centar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA ŠIP Poslovni prostor Dejzina Bikića 6 0.00 1.00 35.80 1.00 135.80
Sarajevostan dd JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Poslovni prostor Husrefa Redžića 11 0.00 0.00 62.00 12.00 744.00
Općina Centar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Poslovni prostor Panjina kula 78 0.00 1.00 48.27 1.00 148.27
KANTONALNI STAMBENI FOND JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA ČEKALUŠA Poslovni prostor Čekaluša 43 0.00 1.00 32.00 10.00 1320.00
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Poslovna zgrada Nahorevska 195 0.00 36.00 0.00 12.00 43200.00
Općina Stari Grad JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Mustafe Dovadžije 17 0.00 0.00 73.55 1.00 73.55
Služba FBiH JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Grbavička 33 0.00 0.00 49.00 5.00 245.00
Služba FBiH JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Džemala Bijedića 66 0.00 0.00 35.00 5.00 175.00
Općina Novo Sarajevo JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Paromlinska 44 0.00 0.00 107.90 0.00 0.00