Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 21 - 30 od 98
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM) Napomena
Općina Stari Grad MENN d.o.o. Poslovni prostor Obala Isa bega Isakovića bb 0.00 0.00 70.00 14.30 1001.00
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA BISTRIK Poslovni prostor Bakaravića 4 0.00 1.00 28.85 0.80 103.08
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA MEDRESA Poslovni prostor Bašagića 71 a 0.00 1.00 4.00 0.80 83.20
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA HRID Poslovni prostor Iza Hrida 1 0.00 0.00 77.29 0.80 61.83
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA LOGAVINA Poslovni prostor Karpuzova 5 0.00 1.00 32.32 0.80 105.86
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona SarajevoAMBULANTA ŠIROKAČA Poslovni prostor Za beglukom 65 0.00 0.00 71.52 0.80 57.22
Općina Stari Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA TOKA Poslovni prostor Toka bb 0.00 1.00 26.88 0.80 101.50
Općina Centar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo CENTRALNI OBJEKAT Poslovni prostor Vrazova 11 0.00 6.00 31.00 1.00 631.00
Općina Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA RELJEVO Poslovni prostor Rajlovačka cesta 30 0.00 3.00 25.00 1.00 325.00
Općina Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA VELEŠIĆI Poslovni prostor Muhameda ef. Pandže bb 0.00 2.00 56.15 0.00 0.00