Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 11 - 20 od 98
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM) Napomena
Općina Ilijaš JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA GAJEVI Poslovni prostor Gajevi bb 0.00 0.00 89.45 0.00 0.00
Općina Ilijaš JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA PODLUGOVI Poslovni prostor Moševička 88 0.00 0.00 91.20 0.00 0.00
Općina Hadžići JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA TARČIN Poslovni prostor 27 juli bb 0.00 2.00 28.74 0.00 0.00
Općina Hadžići JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA BINJEŽEVO Poslovni prostor Binježevo bb 0.00 1.00 35.32 0.00 0.00
Općina Ilidža JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA S.KOLONIJA Poslovni prostor Trg 22 aprila 10 0.00 1.00 25.00 0.00 0.00
Općina Ilidža JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - AMBULANTA OTES Poslovni prostor Fadila Hadžića 15b 0.00 1.00 20.00 0.00 0.00
Općina Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA B- FAZA Poslovni prostor TRG Zavnobiha 23 0.00 2.00 94.97 1.00 294.97
Općina Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA BRIJEŠĆE Poslovni prostor Viteška do br.4 0.00 0.00 85.95 1.00 85.95
Općina Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo AMBULANTA ŠVRAKINO SELO Poslovni prostor Safeta Hadžića bb 0.00 2.00 11.42 1.00 211.42
JU"KSIRC"HADŽIĆI JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI Poslovni prostor Andelka Lažetića 17/6.mart 19 0.00 0.00 0.00 28000.00 0.00