Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 1 - 10 od 37
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM)
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"Kanton Sarajevo Poslovna zgrada Ulica Nahorevska broj 195 0.00 0.00 3600.00 12.00 43200.00
ZOI 84 OP-kozmetički salon KLEOPATRA -prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 36.00 24.00 864.00
ZOI 84 JU APOTEKE SARAJEVO - prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 78.50 33.00 2590.50
ZOI 84 PU TD "BUENA VISTA"- prizemlje Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 77.40 20.00 1548.00
ZOI 84 OR -PEKARA "J-A" (prizemlje) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 12.10 31.00 375.10
ZOI 84 Advokatska kancelarija Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 19.50 20.00 390.00
ZOI 84 DUHANPROMET - kiosk (prizemlje) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 4.40 30.00 132.00
ZOI 84 Pravobranilaštvo KS (I sprat) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 2.00 71.30 20.00 5426.00
ZOI 84 Pravobranilaštvo KS (I sprat) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 42.50 20.00 850.00
ZOI 84 Stručna služba za zajedničke poslove KS -(I-sprat) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 0.00 59.30 20.00 1186.00