Lista pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan

Ukupno 1 - 50 od 175
Naziv pravnog subjekta Adresa Općina Korišteni energent Ukupno instalisana snaga (kW) Alternativno gorivo Vrsta postrojenja (T,S) Link to edit content
AIDA COMMERCE d.o.o., Sarajevo Azići 110 Ilidža T
AIDA COMMERCE d.o.o., Sarajevo Pijačna br5 Ilidža T
AKOVA IMPEX d.o.o. Sarajevo Mostarsko raskršće bb Ilidža ELLU 2000 T
Almy doo Zenica – proizvodnja betona Hadžići T
Almy doo Zenica – proizvodnja betona Vinjage Ilidža T
Almy doo Zenica – proizvodnja betona Gladno polje Ilidža T
Amel i Nur ustanova za preškolski odgoj Zagrebačka do broja 55 Novo Sarajevo ELLU 230 S
Amel i Nur ustanova za preškolski odgoj Sarajevo Rosulje bb-Tome Mendeša bb Vogošća ELLU 160 S
Argeta d.o.o. Donji Hadžići Hadžići zemni gas ili ELLU 5200 T
Arhaz d.o.o. Moševićka 115 Ilijaš Ugalj
AUTOLIMARSKA I LAKIRERSKA RADNJA Mustafe Dovadžije 4a Stari grad LU 1120 T
BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. Vogošća Igmanska bb Vogošća Mazut 20000 S
BAGS-ENERGOTEHNIKA D.D. Vogošća Igmanska bb Vogošća Ugalj 26000 S
BAUMIT doo Sarajevo- proizvodnja pjeska i mortova MBA 160 Rakovica Ilidža T
Begex d.o.o. Hadžići Hadželi bb Hadžići Ugalj i drvo 200 T
Berlieta d.o.o. Visoko Ive Andrića 13 Novi Grad Pelet 275 S
Bingo d.o.o. Export import Tuzla Alića rampa , Mrakovo bb Ilijaš Ugalj 250 S
Bingo d.o.o. Export Import Tuzla Ive Andrića 13 Novi Grad Pelet 250 S
Bioenergy (Bolnica Jagomir) Nahorevska 248 Centar Biomasa 800 S
Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2 Novi Grad T
Boletus d.o.o. Sarajevo Binježevo bb Hadžići Pelet 110 S
BOSNET GROUP d.o.o. 6.mart b.b. Hadžići propan-butan 1360 S
Braća Mujić Export-Import d.o.o. Sarajevo Džemala Bijedića 212 Ilidža Pelet 300 S
Brojler d.o.o. Rajlovačka bb Novi Grad ELLU 160 T
BS Ahmetspahić Petrol Željeznička stanica 34 Vogošća ELLU 80 S
BS Proming d.o.o. Blažujski drum Ilidža ELLU 90 S
BUCOMERC d.o.o. BS Zovik bb Hadžići Ugalj 110 L i STLU S
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo Bosanski put 215 Ilijaš ELLU 240 S
CITARPRODUKT d.o.o. Visoko-Hotel u Ilijašu 126. Ilijaške brigade Ilijaš Pelet 75 S
CMC EKOCON d.o.o. Sarajevo Bosanski put 215 Ilijaš ELLU
Colak d.o.o. Bosanski put 103 Ilijaš Biomasa 2800 T
Čolak tex d.o.o. Sarajevo- Kamenolom dolomita Rudnik Ilijaš T
CONTY PLUS d.o.o. Bačići 14A Novi Grad Drvo 300 S
Dallas BH d.o.o. Sarajevo-Ilidža Vlakovo 154 Novi Grad Drvo 2500 T
DUDE Grivići OD Grivići bb Hadžići Ugalj 165 L i STLU S
Dvokut pro d.o.o. -proizvodnja peleta Igmanska 36 Vogošća Pelet 3600 T
EDEKA d.o.o. Moševačka bb Ilijaš Čvrsto gorivo 75
Energopetrol d.d. Maršala Tita br.36 Centar LU 310 S
EURO-ASFALT d.o.o., Rajlovac, deponija internog otpada UPI 1 Bosanski put br. 215 Novi Grad T
EURO-ASFALT d.o.o., Rajlovac, deponija internog otpada UPI 2 Mostarsko raskršće bb Hadžići T
EURO-ASFALT d.o.o., Rajlovac, deponija zemljanog materijala "Adrenalin" Kobilja gava Vogošća T
Euroholz d.o.o. Sarajevo Vlakovo 368 Ilidža Drvo 800 T
Ezam d.o.o. Sarajevo Bosanski put 215 Ilijaš Drvo T
F&B Group Novo naselje bb Ilijaš Pelet 300 S
Fazum gradnja d.o.o. Ilijaš Lješevo 642A Ilijaš Ugalj
FMO Sarajevo KASARNA ZAIM IMAMOVIĆ Hadžići ELLU 2850 S
FMO Sarajevo KASARNA BUTILE Novi Grad ELLU 1860 S
FMO-Kasarna Rajlovac Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 300 S
FMO-Kasarna Rajlovac Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400 S
FMO-Kasarna Rajlovac Safeta Zajke bb Novi Grad ELLU 400 S