Lista organizacija

Organizacija Adresa Telefon Fax Web Izmijeni
UPRAVA ZA STAMBENA PITANJA Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb +387(0)33 770-179 http://mpz.ks.gov.ba/sektori/uprava
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA Hifzi Bjelevca 54 +387(0)33 776-180 http://www.fondstan.ba
KANTONALNI STAMBENI FOND Hiseta 13a +387(0)33 562-730
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Reisa Džemaludina Čauševića 1 +387(0)33 562-029 http://mpz.ks.gov.ba
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA Vrelo Bosne 61, Sarajevo +387 33 624-990 http://www.zppks.ba/
UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Hamida Dizdara 1 +387(0)33 560-434