Registar akreditovanih laboratorija

Naziv institucije koja vrši mjerenje i posjeduje akreditaciju po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 Adresa E-mail Telefon Fax Kontakt osoba Scoup akreditacije
«Zagrebinspekt» d.o.o. Mostar – Ispitni laboratorij Rudarska 247 88000 Mostar 036/334-280 036/334-280 Nikica Zovko Masena koncentracija CO, CO2, O2, NOx, SO2, koncentracija čvrstih čestica, mjerenje v.buke
«TQM» d.o.o. Lukavac – Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Modrac bb, 75300 Lukavac 035/553-999 035/554-444 Dževad Alić Masena koncentracija CO, NOx, SO2, volumni udio O2, CO2, CO, masena koncentracija čvrstih čestica
«Rudarski institut» dd Tuzla Rudarska 72 75000 Tuzla 035/321-840 035/282-700 Ervin Zolotić Mjerenje vanjske buke
«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje» dd Tuzla Ulica Bosne Srebrene 127 75000 Tuzla 035/280-683 035/280-683 Sakib Hrnjčić Masena koncentracija O2, NOx, CO2, volumni udio CO2, O2
Inspect «RGH» d.o.o. Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj Ćatići b.b., 72240 Kakanj 032/554-768 032/558-930 Ljubica Maltar Masena koncentracija čvrstih čestica, odreñivanje CO, O2, NOx
Dvokut pro»d.o.o. Sarajevo Avde Hume 11, 71000 Sarajevo 033/447 875 033/447 881 Esma Manić Masena koncentracija CO, NOx, SO2, volumni udio O2 i CO2, masena koncentracija čvrstih čestica, mjerenje v. buke

Ostale ovlaštene institucije koje mogu vršiti mjerenja

Naziv institucije Adresa E-mail Telefon Fax Odgovorno lice
Ceteor» d.o.o, Sarajevo Topal Osman Paše 32b, 71000 Sarajevo 033/563-580 033/205725 Dragan Ajanović