Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Danijele Kristić

Zastupničko pitanje: 
Da li etažni vlasnici mogu sami angažovati pravno ili fizičko lice na poslovima održavanja čistoće
Prilog odgovoru: 
Sjednica: 
21. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Datum: 
25.02.2020