Odgovor na inicijativu zastupnika Senada Hasanovića