Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Sanacija liftova u 2018.g. - nabavka radova - Muhameda Kantardžića 1 (raniji LOT 4)

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 43.898,40 KM, od čega MPZ iz Budžeta finansira 21.000 KM, a etažni vlasnici preostalih 22.898,40 KM.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"HETIG" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Oktobar 18, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
43898,40
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
43898,40
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
60
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - nabavka radova - LOT 5

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za LOT 5 iznosi 23.169,51 KM od čega MPZ iz Budžeta finansira 70% = 16.218,66 KM, a etažni vlasnici preostalih 30% = 6.950,85 KM.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Septembar 25, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
23169,51
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
23169,51
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-1-3-2-5-5/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - nabavka radova - LOT 3

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za LOT 3 iznosi 29.348,87 KM, od čega MPZ iz Budžeta finansira 70% = 20.544,21 KM, a etažni vlasnici preostalih 30% = 8.804,66 KM.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Septembar 25, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
29348,87
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
29348,87
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
60
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-1-3-2-5-5/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - nabavka radova - LOT 2

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za LOT 2 iznosi 17948,39, od čega MPZ iz Budžeta finansira 70% = 12.563,87 KM, a etažni vlasnici preostalih 30% = 5.384,52.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Septembar 25, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
17948,39
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
17948,39
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-1-3-2-5-5/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - Nabavka usluga nadzora - Ugovor 3

Potpisan je Okvirni sporazum, na osnovu kojeg su naknadno potpisana 3 ugovora za usluge nadzora sanacije liftova u 2018.g.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Juni 14, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
234,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
234,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-7-2-1-3-1/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - Nabavka usluga nadzora - Ugovor 2

Potpisan je Okvirni sporazum, na osnovu kojeg su naknadno potpisana 3 ugovora za usluge nadzora sanacije liftova u 2018.g.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Juni 14, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2106,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2106,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-7-2-1-3-1/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Sanacija liftova u 2018.g. - Nabavka usluga nadzora - Ugovor 1

Potpisan je Okvrini sporazum sa "OKI UPRAVITELJ" d.o.o., na osnovu kojeg su kasnije potpisana 3 Ugovora za usluge nadzora za sanaciju liftova.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Juli 12, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4095,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
15
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
4095,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
15
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
8398-7-2-1-3-1/18
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 4

Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 16.904,16 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 11.832,91 KM, a preostalih 30% što iznosi 5.071,25 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Septembar 8, 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
16904,16
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
20
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
16904,16
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
20
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3

Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 16.214,97 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 11.350,48 KM, a preostalih 30% što iznosi 4.864,49 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Septembar 15, 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
16214,97
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
20
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
16214,97
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
20
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 2

Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 18.021,60 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 12.615,12 KM, a preostalih 30% što iznosi 5.406,48 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Septembar 8, 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18021,60
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
20
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
18021,60
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
20
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017