Pokretanje i tok javnih nabavki

Nabavka radova za sanaciju liftova u 2018.g. za lift Muhameda Kantardžića 1

Ovo je ponovljeni postupak za 1 lift (u ranijem postupku LOT 4).
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Ponedeljak, Septembar 24, 2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
37606,74
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
43898,40
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"HETIG" d.d. Sarajevo
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-3-3-3-4/18

Nabavka radova za sanaciju liftova u 2018.g.

Predmet ugovora je podijeljen na 5 LOT-ova (za 5 liftova). Način finansiranja: - za LOT-ove 1,2 i 5: 70% iz Budžeta KS, a 30% etažni vlasnici - za LOT-ove 3 i 4: 21.000 KM Budžet KS, ostatak etažni vlasnici. Prihvaćeno dostavljeno Objašnjenje cijene ponude za LOT 1,2,3 i 5. Obzirom da su ponuđene cijene bile veće od procijenjene vrijednosti radova, zatražene su izjave od etažnih vlasnika da li mogu obezbijediti dodatna sredstva kako bi se mogla izvršiti sanacija lifta u njihovoj zgradi. Kako se za dva LOT-a (LOT 1 i 4) nisu obezbijedila dodatna sredstva, to je postupak za LOT 1 i 4 poništen, o čemu je objavljeno Obavještenje 8398-1-3-2-4-6/18 od 28.09.2018.
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Četvrtak, Avgust 2, 2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
111538,46
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
70466,77
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-1-3-2-3-2/18

Sanacija liftova u 2018.g. - Nabavka usluga nadzora na projektu sanacije liftova

Potpisan je Okvrini sporazum sa "OKI UPRAVITELJ" d.o.o., na osnovu kojeg su kasnije potpisana 3 Ugovora za usluge nadzora za sanaciju liftova.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Srijeda, Maj 16, 2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
7777,78
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
8775,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-2-1-3-1/18

Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 4

Postupak se sastoji iz 4 LOT-a, a za svaki posebno unosim poatke. Ovo je za LOT 4.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Srijeda, Avgust 16, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
16537,50
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
16904,16
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-3-3-3-3/17

Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 3

Postupak se sastoji iz 4 LOT-a, a za svaki posebno unosim poatke. Ovo je za LOT 3.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Srijeda, Avgust 16, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
17358,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
16214,97
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-3-3-3-3/17

Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 2

Postupak se sastoji iz 4 LOT-a, a za svaki posebno unosim poatke. Ovo je za LOT 2.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Srijeda, Avgust 16, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
16957,50
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
18022,10
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-3-3-3-3/17

Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 1

Postupak se sastoji iz 4 LOTa, a za svaki posebno unosim podatke. Ovo je za LOT 1.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Srijeda, Avgust 16, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
22290,45
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
20712,51
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-3-3-3-3/17

Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora - ponovljeni postupak

Prispjela samo jedna ponuda, ista ocjenjena prihvatljivom, a u konačnici ocjenjena automatski najnižom, špto je bio kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Utorak, Juni 6, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5555,56
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
5557,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
field_jrn_cpv: 
71247000 Nadzor građevinskih radova
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-2-2-3-2/17

Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora

Postupak poništen iz razloga što nije dostavljena ni jedna ponuda, iako je 8 firmi preuzelo dokumentaciju sa Portala AJN BiH.
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Četvrtak, Maj 11, 2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5555,56
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
0
Postupak poništen: 
DA
field_jrn_cpv: 
71247000 Nadzor građevinskih radova
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 
8398-7-2-1-3-1/17