Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO ZA Pet, 07/14/2017. GODINU


Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017
Napomena: Zaključen Okvirni sporazum na osnovu Odluke o izboru OKI UPRAVITLJ-a za najpovoljnijeg ponuđača sa ponuđenom cijenom sa PDV u iznosu od 5.557,50 KM, s tim da je potpisan i realizovan Ugovor 1 u vrijednosti od 2.574,00 KM, a za ostatak planira se potpisivanje Ugovora 2 do kraja godine i u granicama okvirnog sporazuma, odnosno prihvaćene ponuđene cijene.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 71247000 Nadzor građevinskih radova konkurentski zahtjev za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH "OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo 2574,00 10 dana 14.07.2017 2574,00 10 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 1
Napomena: Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 20.712,51 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 14.498,76 KM, a preostalih 30% što iznosi 6.213,75 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 45313100 Radovi ugradnje lifta konkurentski zahtjev za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo 20712,51 20 dana 08.09.2017 20712,51 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 2
Napomena: Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 18.021,60 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 12.615,12 KM, a preostalih 30% što iznosi 5.406,48 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 45313100 Radovi ugradnje lifta konkurentski zahtjev Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo 18021,60 20 dana 08.09.2017 18021,60 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 4
Napomena: Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 16.904,16 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 11.832,91 KM, a preostalih 30% što iznosi 5.071,25 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 konkurentski zahtjev Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo 16904,16 20 dana 08.09.2017 16904,16 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3
Napomena: Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 16.214,97 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 11.350,48 KM, a preostalih 30% što iznosi 4.864,49 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 45313100 Radovi ugradnje lifta konkurentski zahtjev Za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo 16214,97 20 dana 15.09.2017 16214,97 20 dana Nije bilo izmjena