«MELTAL» D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
«MELTAL» D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Bosanski put 215
Lokacija pogona i postrojenja : 
Ilijaš
Telefon operatora: 
033 428-960
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-24036/12
05-23-12649/17
Datum izdavanja rješenja: 
23.10.2012
23.10.2017
Vrste otpada: 
10 03 16 šljaka koja nije navedena pod 10 03 15
10 10 03 šljaka iz visoke peći
12 01 02 prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04 prašina i čestice obojenih metala
15 01 04 ambalaža od metala
16 01 18 obojeni metali
16 02 16 komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 06 kalaj
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 10 02 otpad od obojenih metala
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
19 12 03 obojeni metali
20 01 40 metali
Dozvola važi do : 
23.10.2022
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada