KJKP "Toplane" Sarajevo d.o.o. Služba Laboratorija – Odjel mjerenje polutanata

Adresa: 
Prvomajska br. 1 71000, Sarajevo
Fax: 
033/641-158
Telefon: 
033/650-406
Kontakt osoba: 
Džemal Aganović
Scoup akreditacije : 
Emisije iz stacionarnih izvora
Vrsta: 
Akreditovana