Inspect «RGH» d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 18/I,71000 Sarajevo
Telefon: 
033/225-880
Fax: 
033/225-882
Kontakt osoba: 
Aida Ražanica
Scoup akreditacije : 
Mjerenje i opisivanje buke