Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 7 0.00 (ha)
3.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 7 0.00 (ha)
3.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 7 0.00 (ha)
3.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 7 0.00 (ha)
3.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Dejčići Husremovac 70 0.00 (ha)
4.00 (a)
17.00 (m2)
568198.78 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Dejčići Husremovac 70 0.00 (ha)
4.00 (a)
17.00 (m2)
568198.78 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Umoljani 142 0.00 (ha)
0.00 (a)
255.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Umoljani 142 0.00 (ha)
0.00 (a)
255.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Šabići 70 0.00 (ha)
0.00 (a)
417.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Šabići 70 0.00 (ha)
0.00 (a)
417.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU "KAMERNI TEATAR 55" Maršala Tita 56/II Sarajevo IV, kč.1863/1 0.00 (ha)
13.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU "KAMERNI TEATAR 55" Maršala Tita 56/II Sarajevo IV, kč.1863/1 0.00 (ha)
13.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Šabići 70 0.00 (ha)
0.00 (a)
178.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Šabići 70 0.00 (ha)
0.00 (a)
178.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Delijaš bb 609 0.00 (ha)
0.00 (a)
113.00 (m2)
183176.49 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Delijaš bb 609 0.00 (ha)
0.00 (a)
113.00 (m2)
183176.49 Trnovo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Delijaši 609 0.00 (ha)
0.00 (a)
771.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Državno
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši Delijaši 609 0.00 (ha)
0.00 (a)
771.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Državno
JU OŠ "6.mart" 6.mart br. 1 Hadžiči, kč.1452/1 0.00 (ha)
19.00 (a)
43.00 (m2)
3097199.97 Hadžići Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU OŠ "6.mart" 6.mart br. 1 Hadžiči, kč.1452/1 0.00 (ha)
19.00 (a)
43.00 (m2)
3097199.97 Hadžići Poslovna zgrada Ne Općinsko
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
40000.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo