III radionica u okviru pripreme Zelenog kantonalnog akcijskog plana (održana 11.06.2019.godine)