II radionica u okviru pripreme Zelenog kantonalnog akcijskog plana (održana 16.04.2019.godine)