I radionica u okviru pripreme Zelenog kantonalnog akcijskog plana (održana 12.02.2019.godine)