Evidencija zemljišta

Vrsta: 
Obični dokument u PDF-u
Sektor: 
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove