«Dvokut pro»d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
Telefon: 
033/447 875;
Fax: 
033/447 881
Kontakt osoba: 
Esma Manić
Scoup akreditacije : 
Mjerenje i opisivanje buke