«Dvokut pro»d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Avde Hume 11, 71000 Sarajevo dvokutsa@bih.net.ba
Fax: 
033/447 881
Telefon: 
033/447 875;
Kontakt osoba: 
Esma Manić
Scoup akreditacije : 
Ispitivanja zraka (emisije iz stacionarnih izvora i kvalitet zraka)
Vrsta: 
Akreditovana