Udruženje građana Centar za okolišno održivi razvoj "COOR"

Adresa: 
Stjepana Tomića 1
Telefon: 
033/212-466
Fax: 
033/212-467
Predsjednik: 
Dragana Selmanagić
Vrsta: 
ekološke organizacije