Savez lovačkih organizacija BiH

Adresa: 
Petrarkijina br.24, Sarajevo
Telefon: 
033/ 668- 209
Fax: 
033/442-019
Predsjednik: 
Vukica Alija
Kontakt osoba: 
Kenan Voloder
Vrsta: 
ekološke organizacije