Munika Hadžići

Adresa: 
Igmanska 87, Hadžići
Telefon: 
033/418-947
Fax: 
033/421-675
Predsjednik: 
Safet Zolotić – tel. 421-289 (Hadžići),
Vrsta: 
ekološke organizacije