Fondeko

Adresa: 
Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo
Telefon: 
033/211-354
Fax: 
033/211-354
Predsjednik: 
Halida Vuković
Kontakt osoba: 
Halida Vuković
Vrsta: 
ekološke organizacije