Centar za okolišno održivi razvoj

Adresa: 
Stjepana Tomića 1a, 71000 Sarajevo
Telefon: 
033 212 466
Fax: 
033 212 466
Polje djelovanja: 
Zaštita okoliša, edukacija po pitanju okoliša
Vrsta: 
ekološke organizacije