Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti

Adresa: 
Obala Kulina bana 5/2
Telefon: 
033/227-766
Fax: 
033/203-906
Predsjednik: 
Hamid Mehinović
Vrsta: 
ekološke organizacije