Poziv građanima za učešće u pripremi planova upravljanja posjetiocima u Spomeniku prirode ''Vrelo Bosne'', Zaštićenom pejzažu ''Bijambare'' i Zaštićenom pejzažu ''Trebević''

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i firmom ZaVita d.o.o. Ljubljana vrši online anketiranje posjetilaca Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' i Zaštićenog pejzaža ''Bijambare'', u svrhu pripreme, po prvi put, planova upravljanja posjetiocima za sva tri zaštićena prirodna područja. Potreba za planovima upravljanja posjetiocima javila se zbog činjenice da je u navedenim zaštićenim područjima broj posjeta u stalnom porastu posljednih godina, što rezultira sve većim pritiskom na ova područja, a time i poteškoćama u smislu održivog upravljanja, korištenja i zaštite istih. Iz tog razloga osnovna namjena Planova upravljanja posjetiocima jest usklađivanje posjete sa zaštitom vrijednosti pojedinih područja u cilju povećanja zadovoljstva posjetioca, a s druge strane smanjenja negativnih utjecaja koji proizlaze iz pretjerane posjete zaštićenog područja. U toku je analiza ključnih informacija vezanih za posjećivanje navedenih zaštićenih prirodnih područja, a u tu svrhu neophodno je dobiti i mišljenje samih posjetioca. Međutim, kako su se prvobitno planirane projektne aktivnosti morale prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja je uzrokovana pojavom virusa COVID-19, nije bilo moguće izvršiti anketiranje posjetioca direktno na terenu i na taj način prikupiti neophodne informacije. Stoga je odlučeno da se anketiranje obavi online, pri čemu će građani dati svojevrsnu ocjenu različitih aspekata posjećivanja, te iskazati svoja očekivanja i zadovoljstvo i dati kritike i pohvale o posjeti svakog pojedinačnog zaštićenog područja. Upitnik je anonimnog karaktera i isti će biti otvoren za popunjavanje do 30.11.2020. godine. Upitnici/ankete su dostupne na slijedećim web stranicama: Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' - https://zavita.si/anketa/a/41, Zaštićeni pejzaž ''Trebević'' - https://zavita.si/anketa/a/42, Spomenik prirode ''Vrelo Bosne'' - https://zavita.si/anketa/a/36. Na kraju, molimo da pozovete i vaše prijatelje da popune anketu, kako bi skupili što više relevantnih informacija.
Slika: